Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Suomen muurahaisten tilannetta kartoitetaan suurena kansalaiskeräyksenä

July 18, 2018 by Posted in: Hyönteiset

ants-on-leaf

Itä-Suomen yliopistossa on käynnistynyt kaksivuotinen tutkimushanke, jossa selvitetään kekoja rakentavien muurahaisten levinneisyyttä sekä tarkempia elinympäristövaatimuksia Suomessa. Tutkimuksen toteuttamisessa erikoista on se, että näytteiden keruun tekevät kansalaiset.

Kansalaistiedehanke muurahaisista

Suomessa on tusinan verran kekoja rakentavia muurahaislajeja, jotka ovat suomalaisen luonnon maahyönteisten joukossa valtalajeja. Niillä on merkittävä rooli muun muassa kasvinsyöjähyönteisten saalistajina. Merkittävyydestään huolimatta tiedot lajien levinneisyydestä ovat vielä osin epätarkkoja. Nyt alkaneessa uudessa hankkeessa kansalaiset voivat lähettää kekopesien pinnalta keräämiään muurahaisia tutkijoille.

Hankkeeseen osallistuville kansalaisille on tehty verkkosivuille ohjeet kekoja rakentavien muurahaisten keruuseen ja postittamiseen. Muurahaistutkimukseen voivat yksityishenkilöiden lisäksi osallistua erilaiset yhteisöt, kerhot ja koululuokat.

– Muurahaiskeräys sopisi hyvin vaikka koululaisten biologian tai ympäristöopin tehtäväksi, kertoo apulaisprofessori Jouni Sorvari Itä-Suomen yliopistosta.

– Kekopesän pinnalta kerätään vain muutamia yksilöitä, eikä pyydystys kohdistu lisääntyviin yksilöihin vaan työläismuurahaisiin. Tällaisella näytteiden keruulla ei ole haitallista vaikutusta muurahaispesän toimintaan, Sorvari sanoo.

Hankkeeseen osallistuneet henkilöt ja yhteisöt saavat ensimmäisinä yhteenvedon hankkeen tuloksista. Lisäksi valmistuvissa tieteellisissä tutkimusartikkeleissa painotetaan kansalaisten merkittävää panosta tutkimusten toteuttajina. Hanke lisää tutkijoiden ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

Kansalaistiedehankkeet yleistyneet myös Suomessa

Tutkimushanke on luonteeltaan kansalaistiedeprojekti, jollaiset ovat yleistyneet maailmalla viimevuosina. Sorvari kertoo, että myös Suomessa on ollut viime vuosina hankkeita, joissa kansalaisten keräämät kasvi-, liero- tai puutiaisnäytteet ovat olleet keskeisessä roolissa. Nyt vuorossa ovat muurahaiset, kun Suomen suurin kekomuurahaiskartoitus käynnistyy.

Hankkeen tuloksena näiden muurahaisten levinneisyystiedot tarkentuvat. Ilmastonmuutoksen myötä monien lajien elinolosuhteet muuttuvat ja tämän hankkeen myötä tarkentuneita levinneisyystietoja voidaan käyttää lähtökohtana tulevissa muurahaisiin liittyvissä seurannoissa.

Hankkeen verkkosivut: www.uef.fi/muurahaiset