Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Niukka ruokapöytä on johtanut maakotkien huonoon pesintätulokseen

July 25, 2018 by Posted in: Linnut

vajaan-kuukauden-ikainen-maakotkan-poikanen_kuva-juha-haikola

Vajaan kuukauden ikäinen maakotkan poikanen_Kuva: Juha Haikola

Kesän pesätarkastuksissa on todettu noin 380 asuttua maakotkareviiriä. Pesintätulos oli heikko lähes koko maakotkan levinneisyysalueella, vain osassa Itä-Lappia se oli hieman parempi. Syy heikkoon pesintätulokseen on huono ravintotilanne, erityisesti kanalintujen vähäinen määrä.

Pesintätuloksen vaihtelu on maakotkalla normaalia ja joskus peräkkäisten vuosien välillä voi olla suuriakin eroja. Esimerkiksi vuonna 2010 todettiin koko maassa yhteensä 83 poikasta ja seuraavana vuonna 2011 yhteensä 239 poikasta

Tänä vuonna tarkastuksissa on todettu 86 onnistunutta pesintää ja niissä kaikkiaan 101 rengastusikäistä poikasta

Suomessa tunnetaan 543 maakotkareviiriä ja niistä asuttuina viimeisen viiden vuoden aikana on ollut noin 450 reviiriä. Tunnetuista reviireistä noin 80 prosenttia on vanhan Lapin läänin alueella ja noin 90 prosenttia poronhoitoalueella. Vuoden 2018 aikana on löydetty viisi uutta maakotkareviiriä. Maakotkien leviämisestä etelää kohti kertoo, että uusista reviireistä neljä löytyi maakotkan levinneisyyden eteläosasta.

Metsähallitus maksaa ilmoittajalle seurannalle aiemmin tuntemattomasta maakotkan pesästä 100 euron löytöpalkkion.

Maakotkien pesätarkastuksista ja maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen reviiriperusteisen korvausjärjestelmän vaatimista töistä vastaa Metsähallitus. Huomattavan osan maastotöistä tekevät ympäristöministeriön tähän tehtävään valtuuttamat vapaaehtoiset lintuharrastajat.

 

 

Vuosi

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Onnistuneita pesintöjä

119

153

115

79

79

188

130

97

133

165

119

94

86

 

Poikasia

135

194

123

87

83

239

150

113

190

192

136

98

101