Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Useita Suomelle uusia lukki- ja valeskorpionilajeja löytynyt

June 26, 2014 by Posted in: Hämähäkkieläimet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Suomessa ensimmäisen kerran Ahvenanmaalla kesällä 2012 havaittu lukkilaji Opilio canestrinii on suurikokoinen ja pitkäjalkainen. Sen ruumiin pituus saattaa olla yli 0,5 cm. Laji on tehokas levittäytymään uusille alueille ja saattaa syrjäyttää muita lukkilajeja. Kuva Veikko Rinne.

Suomelle uusia lukki- ja valeskorpionilajeja on löydetty Ahvenanmaalta ja Kaakkois-Suomesta. Maalle uusia lukkilajeja on löytynyt neljä ja valeskorpioneja yksi. Näiden löytöjen myötä Suomesta tunnettujen lukkien lajimäärä nousi viiteentoista ja valeskorpionien seitsemääntoista. Lukkeja ja valeskorpioneja on viime vuosina tutkittu etenkin osana Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma Puttea. Lajiryhmistä on tekeillä määritysopas, joka valmistuu vuoden 2015 alkupuolella.

Lukkilajeista kaksi, Opilio canestrinii ja Oligolophus tridens, löydettiin Ahvenanmaalta. Kolmas lukkilaji,Opilio saxatilis, löytyi Imatralta ja neljäs, Lacinius dentiger, Kotkasta. Kyseisiä lukkilajeja esiintyy myös Suomen lähialueilla. Osa lajeista on levinnyt Suomeen todennäköisesti ihmisen toiminnan avustuksella, esimerkiksi puutavaran mukana. Havainnot ovat vuosilta 2006–2013.

Valeskorpionilaji Microbisium suecicum taas löytyi itse asiassa jo 60-luvulla Ahvenanmaalta, mutta löytäjä ei ikinä kertonut löydöstään julkisesti. Tämä ainoa kyseisen valeskorpionilajin yksilö, joka Suomesta tunnetaan, löytyi uudelleen vasta vuonna 2012 Luonnontieteellisen keskusmuseon valeskorpionikokoelmaa läpikäytäessä.

”Näin monen Suomelle uuden lajin löytäminen on ollut jokseenkin yllättävää, etenkin lukkien osalta. Löydetyt lajit ovat Euroopassa laajalle levinneitä, vaikkakaan eivät kaikki kovin yleisiä. Monella lajilla nämä uudet havainnot ovat tiedossa olevista havainnoista pohjoisimpia.”, kertoo hankkeen päätutkija Annika Uddström.

 

Uusin lajien löytäminen edelleen mahdollista

Suomen lähialueilla esiintyy edelleen useita lukki- ja valeskorpionilajeja, joita voisi hyvin esiintyä Suomessakin. Maalle uusia lajeja saattaa siis löytyä vielä lisää. Harrastajien osallistuminen lajitiedon kartuttamiseen on tärkeää. Ensi vuonna julkaistavan määritysoppaan uskotaankin houkuttavan lisää harrastajia näiden ryhmien pariin, ja havaintomäärien toivotaan lisääntyvän.

Annikalle voi lähettää havaintoja valeskorpioneista. Katso valeskorpionien etsintäkuulutus.