Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Lapin ELY-keskus: Tornionjoen lohista saatu uusia näytteitä lohikuolematutkimuksia varten

July 21, 2014 by Posted in: Kalat

Lapin Ely-keskus on viime perjantaina saanut Eviran tutkijan kanssa seitsemästä elävästä lohesta uusia näytteitä lohikuolematutkimuksiin. Näytekalat saatiin paikallisilta kalastajilta. Yhtään selvästi sairastanutta lohta ei tutkittavissa kaloissa ollut.

Eviran mukaan tuloksia näytteistä saadaan noin viikon kuluessa, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen. Lohikuolemien seurantaa jatketaan aktiivisesti ja tarvittaessa hankitaan myös uusia näytekaloja.

Tornionjokeen on noussut tähän mennessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kaikuluotausseurannan mukaan noin 100 000 lohta. Muutama sata kuollutta lohta ei ole vielä mikään uhkatekijä joen lohikannalle, mutta tilanteen kehittymistä on syytä seurata vakavasti.

Lapin Ely-keskuksen toimesta ollaan myös toteuttamassa Tornionjoella ja Muonionjoella tehostettua näytteenottoa veden laatuun liittyen. Tuloksia vedenlaatututkimuksista saadaan viikon kuluessa.