Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

METSÄSTÄJÄLIITTO TUKEE MERIHANHIEN SIIRTOISTUTUSTA SISÄMAAHAN

June 10, 2014 by Posted in: Linnut

merihanhiprojekti

Siirron aikana merihanhien hyvinvoinnista huolehditaan jatkuvasti. Lämpötilan täytyy olla sopiva, ja lintujen aktiivisuutta on tarkkailtava. Merihanhet siirretään matkan jälkeen totutustarhaan toipumaan matkan rasituksista. (Kuva: Janne Kuusisto)

Riihimäen Erämessuilla esiteltiin käynnissä oleva merihanhien siirtoistutusprojekti, jota Metsästäjäliitto tukee rahallisesti. Lyhyemmän aikavälin tavoitteena on saada pesivä merihanhikanta Pohjois-Savoon. Pidemmällä aikavälillä halutaan edesauttaa lajin levittämistä sisämaahan. Toimintaan on anottu lupa Suomen riistakeskukselta.

Tavinsalmen Metsästäjät ry:n toteuttama siirtoistutusprojekti alkoi kesällä 2013 ja jatkuu vuoteen 2018. Jani Hoskin Tavinsalmen Metsästäjistä esitteli projektia erämessuilla.

Vuonna 2013 siirrettiin neljä aikuista ja 14 poikasta Hailuodosta Maaningalle. Keväällä 2014 viiden merihanhen parvi saapui Maaningalle hyvissä ajoin. Myös muualla Pohjois-Savossa noin 80 kilometrin säteellä istutuspaikasta on havaittu yksittäisiä merihanhia.

Vaikkei näin pienestä otannasta voida sanoa mitään varmaa, alku näyttää silti lupaavalta. Merihanhi rauhoitettiin sisämaassa viime vuonna, mikä edesauttaa leviämistä.

Tänä vuonna myönnettiin lupa 30 hanhen siirtoistutukselle. Kaikki linnut on saatu kiinni. Kesäkuun neljänteen mennessä siirrettiin yksi aikuinen ja 11 poikasta.

Vapautettujen lintujen alueelle osui 8.6. laulujoutsen, joka ajoi linnut pois tieltään läheiseen saareen. Tilanteen kehittymistä seurataan.

Vuodelle 2014 saatiin luvat lintujen rengastukseen, mikä helpottaa seurantaa.

– Toivottavasti saamme järjestettyä myös GPS-seurannan, jolloin suurempi joukko voi seurata näiden merihanhien elämää, Hoskin sanoo.