Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Valkoposkihanhia pääkaupunkiseudulla jo yli 4 000

Valkoposki_medialle1.JPG, Valkoposki_medialle1.JPG, Valkoposki_medialle1

 

Kuvaaja: Markku Mikkola-Roos / SYKE

Helsingin ja Espoon puistonurmikoilla laiduntavien valkoposkihanhien kokonaismäärä kasvoi 13 prosenttia, mutta poikasten määrä sen sijaan väheni 17 prosentilla  vuodesta 2013. Suomen ympäristökeskuksen tutkijat laskivat yhteensä 4 036 valkoposkihanhea, joista poikasia oli 529 yksilöä.

Heinäkuun lopussa tehdyssä laskennassa havaittiin eniten hanhia Helsingin Suomenlinnassa (407 yksilöä), Arabianrannassa (329 yksilöä), Kaivopuistossa (282 yksilöä) ja Töölönlahdella (208 yksilöä). Espoossa eniten hanhia oli Tapiolan Otsolahdella (217 yksilöä).

Helsingin Vanhankaupunginlahden ja Espoon kannat kasvoivat eniten

Helsingissä poikueita havaittiin eniten Suomenlinnassa (29 poikuetta), Kaivopuistossa (26 poikuetta), Arabianrannassa (23 poikuetta), Töölönlahdella (19 poikuetta) ja Vanhankaupunginlahdella (13 poikuetta). Vanhankaupunginlahden osuus poikueista kasvoi selvästi aikaisemmista vuosista.

Espoossa havaittiin yhteensä 444 yksilöä ja 32 poikuetta, joista valtaosa laidunsi Otsolahdella ja Silkkiniityllä.

”Espoon osuus loppukesän valkoposkihanhimäärästä oli 11 prosenttia ja se kaksinkertaistui viime vuonna havaitusta jokakesäisten laskentojen pohjalukemasta. Länsiväylän pohjoispuolella hanhet keskittyvät Seurasaarenselän ja Laajalahden itäosan ranta-alueille”, kertoo vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta.

Pääkaupunkiseudulla poikueiden kokonaismäärä (233 poikuetta) laski 26:lla viime vuodesta. Poikueiden keskikoko oli 2,2 poikasta. Vuosina 2006-2013 keskikoko on ollut 2,3. Kylmä alkukesä verotti sekä poikue- että poikasmääriä. Laskennoissa myös havaittiin aikaisempia vuosia enemmän yhden poikasen poikueita.

Kolmannes Itämeren valkoposkihanhista pesii Suomessa

Vuonna 2012 Itämerellä pesivän valkoposkihanhikannan suuruudeksi arvioitiin 9 500-12 500 paria. Valtaosa näistä pesii Suomessa ja Ruotsissa, joiden molempien maiden kannankooksi arvioitiin 3 500 – 5 000 paria.

Populaatiossa on lisäksi runsaasti pesimättömiä lintuja. Tänä vuonna pääkaupunkiseudulla pesimättömiä tai pesinnässä epäonnistuneita valkoposkihanhia oli yhteensä 2 900. Tanskan suurimmassa yhdyskunnassa pesimättömien lintujen määrä on arvioitu kolminkertaiseksi pesiviin nähden. Näiden lukujen perusteella arvioituna Itämeren kokonaiskanta on vähintään 50 000 yksilöä.

 

Valkoposkihanhi on vakiintunut lintulajistoomme

Valkoposkihanhia on esiintynyt Itämerellä jo 1910-luvulla, jolloin alkujaan luonnonvaraiset linnut ryhtyivät käyttämään Gotlannin ja Öölannin niittyjä muutonaikaisina kerääntymis- ja laidunalueinaan. Ensimmäinen pesintä todettiin Gotlannissa vuonna 1971 ja Virossa 1981. Tämän jälkeen kanta on kasvanut nopeasti ja saanut täydennystä arktista alkuperää olevista linnuista. Suomessa ensimmäinen valkoposkihanhipari pesi Inkoon saaristossa 1980-luvun alussa. Kesällä 1985 tavattiin Turussa pesivänä Skanssenista karannut valkoposkipari ja Helsingissä pesinnät luonnossa alkoivat vuonna 1989. Valkoposkihanhi on rauhoitettu luonnonsuojelulailla.
Valkoposkihanhet_2014_yhteensa_556

Valkoposkihanhien yksilömäärien jakaantuminen Espoossa ja Helsingissä 29.7.2014.

Valkoposkihanhet_2014_poikaset_556

Tämän kesän poikasten jakaantuminen Espoossa ja Helsingissä 29.7.2014.

Suomen sudenkorentoseura: Suomesta löytyi uusi sudenkorentolaji

Aeph_Paimio_3

Lajin erottaa sormusukonkorennosta kaksiväristen silmien ja keskiruumiin, sekä takaruumiin kuvioinnin perusteella. Kuvasta näkyvät päältä ruskeat silmät, yläosasta ruskea, alaosasta vaalea keskiruumis, ja takaruumiin kolmen viimeiset jaokkeen voimakkaat vaaleat kuviot, jotka eivät ole niin silmiinpistävät sormusukonkorennolla. Takaruumiin etuosassa sinistä väriä on vain yläpuolella. Kulku-ukonkorento Paimio Spurilanlampi 24.5.2014 Kuva: Reijo Vikman.

Paimiosta on löytynyt Suomessa uusi sudenkorentolaji, kulku-ukonkorento (Anax ephippiger). Laji havaittiin toukokuun lopulla.

Kulku-ukonkorento muistuttaa läheisesti sormusukonkorentoa, joka löydettiin Suomesta ensimmäisen kerran viime kesänä. Tämän takia lajinmääritys varmistui kaukaa otetusta valokuvasta vasta nyt myöhemmin kesällä.

– Ne ovat hyvin pitkälti samannäköisiä, ja kun kuvatkin olivat kaukaa otettuja ja epätarkkoja, niin ei ole ihan helppo määrittää lajia. Nyt lajinmääritys on varmennettu ulkomailta asti, kertoo Suomen sudenkorentoseuran puheenjohtaja Sami Karjalainen.

Kulku-ukonkorento elää vakituisesti Afrikassa ja Lounais-Aasiassa. Joinakin vuosina se voi vaeltaa pitkälle pohjoiseen, jos sääolot ovat sopivat. Joskus se on vaeltanut jopa Islantiin asti. Islannissa kulku-ukonkorento on ainoa havaittu sudenkorentolaji, ja Ruotsissa se on havaittu kolmesti.

Kulku-ukonkorennon havaitsivat sudenkorentoharrastajat Hanna Järvinen, Reijo Vikman ja Pekka Salmi. Harrastajien määrä on kasvanut Suomessa 2000-luvulla. Samana aikana on löydetty yhdeksän uutta sudenkorentolajia.

– Tässä on selvästi ilmastonmuutosta taustalla. Eteläiset lajit leviävät pohjoiseen, ja jotkut lajit ovat jo asettautuneet Suomeen vakituisesti, Sami Karjalainen sanoo.

Ahvenanmaan tunnuslintu merikotka ikuistetaan rahaan. Ahvenanmaan maakuntaeläinjuhlaraha julkaistaan 18.8.2014

2014_5e_mk_elaimet_ahvenanmaa_obverse2014_5e_mk_elaimet_ahvenanmaa_reverse

Ahvenanmaa saa maakuntaeläintään kunnioittavan juhlarahan 18.8. Nimellisarvoltaan viiden euron maakuntaraha kuvaa merikotkaa pesässään. Juhlarahan arvopuolella on Ahvenanmaan historiallinen vaakuna.

Ahvenanmaalle nyt julkaistava juhlaraha on kolmas tunnusraha. Suomen Rahapajan vuonna 2011 julkaisemassa Ahvenanmaan ensimmäisessä maakuntarahassa muistettiin kalastusta, perinteistä paikallista elinkeinoa. Maakuntien rakennukset -rahasarjassa vuonna 2013 Ahvenanmaa sai Sälskärin majakkaa muistavan juhlarahan.

”Ahvenanmaan maakuntarahat kiinnostavat maakunnan asukkaita ja ystäviä sekä turisteja keräilijöiden lisäksi. Ahvenanmaan oma juhlaraha on matkamuisto, joka kertoo maakunnan kulttuurista ja arvoista”, Suomen Rahapajan toimitusjohtaja Paul Gustafsson sanoo.

Merikotkaa muistava juhlaraha kuuluu rahasarjaan, jonka Suomen Rahapaja lyö valtiovarainministeriön päätöksestä. Sarjassa kunnioitetaan suomalaisten historiallisten maakuntien tunnuseläimiä.

Maakuntaeläinrahat lyödään Ahvenanmaan lisäksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Karjalan, Pohjanmaan, Uudenmaan, Lapin, Hämeen ja Savon kunniaksi.

Sarjasta julkaistiin Karjalan ja Savon kolikot 27.5. Varsinais-Suomen juhlaraha lasketaan liikkeelle syyskuussa 2014. Sarjan muut viisi juhlarahaa on suunniteltu julkaistavan vuonna 2015.

Valtiovarainministeriön asetus maakuntaeläinrahoista on luettavissa täällä http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140363

Ahvenanmaan rahoja lyödään 10 000 peilikiiltoisina ja 35 000 tehdaslaatuisina

Nimellisarvoltaan 5 euron perusmetallisia Ahvenanmaan maakuntaeläinrahoja lyödään tehdaslaatuisina enintään 35 000 kappaletta ja peilikiiltoisina 10 000 kappaletta. Juhlarahan halkaisija on 27,25 millimetriä ja paino 9,8 grammaa. Maakuntaeläinrahojen tunnuspuolen on suunnitellut Erkki Vainio ja arvopuolen Nora Tapper.

Peilikiiltoinen, viimeistelty juhlaraha on pakattu rahaa suojaavaan, läpinäkyvään pilleriin ja rahan tarinan kertovaan pakkaukseen. Peilikiiltoisen juhlarahan hinta on 22 euroa. Tehdaslaatuisista juhlarahoista tarjotaan 500 kappaletta numeroituihin aitoustodistuksiin pakattuina hintaan 10 euroa kappale. Nimellisarvolla oman maakunnan rahat saa lunastamalla niitä kymmenen kappaleen pussillisen, jonka hinta on 50 euroa.

Ahvenanmaan Merikotka-juhlarahat tulevat myyntiin 18.8. Suomen Rahapajan verkkokauppaan ja jälleenmyyjille.

Suomesta löydetty kaksi uutta kotilolajia – uusi opas Suomen nilviäisistä on ilmestynyt

4ec49e6a-880d-434c-b99e-1a58d4152d7d-main_image
Kalkkitorvilokotilo. Kuvat: LUOMUS/ Pekka Malinen
Suomesta on löydetty kaksi uutta kotilolajia, mikä nostaa maamme maanilviäisten lukumäärän 94:än. Molemmat uudet lajit ovat vaateliaita elinympäristöjensä suhteen ja elävät ainoastaan kalkkipitoisissa kosteissa ympäristöissä. 6–7 millimetrin mittainen pulleasilokotilo (Cochlicopa nitens) löytyi Ahvenanmaalta ja 5–10 millimetrin kalkkitorvilokotilo (Quickella arenaria)lisättiin Suomen lajistoon Kuusamosta. Molemmat seudut tunnetaan suomalaisittain harvinaisesta kasvi- ja eläinlajistosta. Kotilot määritettiin Putte-hankkeessa, jossa on juuri valmistunut laadukas määrityskirja Suomen kotiloista ja etanoista.

”Suomesta voidaan odottaa löytyväksi vielä paljon uusia maanilviäislajeja, sillä kotilo- ja etanalajistoa on kartoitettu melko vähän ja eliöryhmän aktiivisia harrastajia ei juurikaan ole,” kertoo hankkeen päätutkija ja nilviäisasiantuntija Anne Koivunen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta. ”Toivottavasti nyt julkaistava kirja innostaa sekä ammattilaisia että harrastajia keräämään lisää havaintoja näistä kiehtovista eläimistä,” Koivunen jatkaa.

Pulleasilokotilo_Pekka_Malinen

Pulleasilokotilo. Kuvat: LUOMUS/ Pekka Malinen

Maaperän muokkaajat

Nilviäisillä on tärkeä roolinsa ekosysteemeissä. Ne ovat suurikokoisimpien maaperän hajottajien joukossa, jotka syövät verraten karkeaa kasviainesta. Nilviäisten ulosteissa ravinto on jo pitkälle sulanutta ja siksi hyvää kasvualustaa maaperän bakteereille, jotka jatkavat hajotusprosessia. Nilviäiset ovat monien kookkaampien eläinten ravintoa. Esimerkiksi monet linnut, siilit ja päästäiset herkuttelevat etanoilla tai kotiloilla.

Nilviäiset saattavat kuitenkin näyttäytyä joillekin ihmisille harmillisina puutarhan tuholaisina. Massoittain esiintyessään ne pistelevät poskeensa isonkin sadon ja kotipuutarhojen lisäksi ne saattavat auttaa taloudellista vahinkoa viljelijöille. Sienimetsässä puolestaan etanat kilpailevat ihmisten kanssa herkullisista aterioista ja monesti ne ehtivät ensin apajille.

Uusi määrityskirja ja tietoteos kotiloista ja etanoista

Suomen kotilot ja etanat – opas maanilviäisten maailmaan -opas on tuotettu Luomuksessa osana ympäristöministeriön rahoittamaa Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmaa (Putte). Julkaisu on ensimmäinen kattava värikuvateos Suomessa esiintyvistä maanilviäisistä. Mukana on 94 lajia, joista 22 on etanoita ja lisäksi esitellään 11 lähialueiden lajia. Kirjan avulla voi määrittää suomalaiset lajit, etsiä tietoa nilviäisten biologiasta ja elinympäristöistä sekä tutustua nilviäisharrastukseen. Teoksen ja Putte-tutkimusohjelman yhtenä tärkeänä tavoitteena on tarjota alalla toimiville ajantasainen työkalu nilviäisten määrittämiseen ja innostaa harrastajia uuden eliöryhmän pariin.

Nilviaiskirja_kansi

Suomen kotilot ja etanat – Opas maanilviäisten maailmaan © Anne Koivunen, Pekka Malinen, Hannu Ormio, Juhani Terhivuo, Ilmari Valovirta & Hyönteistarvike TIBIALE Oy (kirjan esittely)

Linkit

 

Havainto Suomen harvinaisimpiin eläinlajeihin kuuluvasta punahäröstä Kuhmoisissa

punaharo_LubomirHlasek500

Metsähallituksen luontopalvelujen lajityö tuotti tulosta, kun havainto harvinaisesta punahäröstä tehtiin rutiinitarkastuksessa Kuhmoisissa viime viikolla. Äärimmäisen uhanalainen ja rauhoitettu kovakuoriainen elää Suomessa ainoastaan kahdella alueella: Hämeenlinnan Evolla ja Kuhmoisten Kärppäjärvellä, jotka molemmat ovat Metsähallituksen hoitamia suojelualueita.

Punahärö elää vanhoissa järeissä haapapuissa, joita on Suomessa todella vähän. Haapojen uusiutumista häiritsevät kuusettuminen ja hirvien taimille aiheuttamat vauriot. Kuhmoisten alueella on kuitenkin tyvihalkaisijaltaan lähes metriä hipovia jättiläishaapoja, jotka tarjoavat punahärön lisäksi monelle muullekin harvinaisuudelle kodin.

”Punahäröhavainto kertoo, että harvinainen laji on säilynyt alueella ja suojelutoimet ovat tepsineet. Uhanalaisten lajien esiintymien löytymistä ja säilyttämistä ei pidä mieltää koskaan yhden ainoan lajin suojelutyönä. Kuhmoisten lajilöytö kertoo, että vaateliaan punahärön elinympäristö voi hyvin. Punahärö toimii ikään kuin kuumemittarina kookasta haapaa kasvaville elinympäristöille ja paljastaa niiden tilan”, lajilöydön tehnyt Teemu Rintala Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista kertoo.

”Havainto punahäröstä on varsin ilahduttava, mutta yleisemmin olemme kuitenkin kiinnostuneita mitä ympäristössämme tapahtuu ja miten voimme täyttää esimerkiksi YK:n jäsenmailleen asettamat kovat tavoitteet biodiversiteetin säilyttämiselle. Tätä työtä tukee myös tekemämme lajisuojelu ja seurantatyö”, sanoo Rintala.

Jotta punahärö voisi elää paikalla tulevaisuudessakin, tulee haapavanhuksille syntyä jatkoa koko ajan. Kuhmoisten Kärppäjärven haapajatkumoa on varmistettu EU:n tuella Luonnonhoito-LIFE-hankkeessa. Hankkeessa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla Saaristomereltä Kuusamoon. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1 000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

Tietokulma:

  • Punahärö (Cucujus cinnaberinus) on noin sentin pituinen kirkkaanpunainen kovakuoriainen.
  • Laji on rauhoitettu ja äärimmäisen uhanalainen. Se on myös Metsähallituksen erityisvastuulaji ja Euroopan unionin luontodirektiivin laji.
  • Lajin toukkavaiheet elävät vanhojen haapojen lahoavassa puussa.
  • Lajilla on Suomessa kaksi tunnettua esiintymää. Vanhoja, hävinneeksi luokiteltuja esiintymiä on ollut Etelä-Suomessa muun muassa Vantaalla, Mäntsälässä ja Lohjalla.

Merimetsokanta ylitti 20 000 pesivää paria

Merimetso_kuva-SeppoKnuuttila

Merimetsojen yhdyskunta. Kuva: Seppo Knuuttila

Merimetsojen määrä kasvaa edelleen. Suomen ympäristökeskuksen mukaan merimetsojen pesiä laskettiin tänä kesänä yhteensä noin 20 350, mikä oli yhdeksän prosenttia enemmän kuin edelliskesänä. Pesimäkanta oli vahvin Suomenlahdella, missä laskettiin noin 8 150 pesää.

Pesämäärät runsastuivat eniten Suomenlahdella Porvoon ja Virolahden välillä, missä lisäys oli yli 1 000 pesää. Saaristomerellä lisäys oli noin 450 pesää, joista suurin osa Uudenkaupungin edustalta.

Merimetson_poikasia_pesassa_kuva_SeppoKnuuttila

Merimetson poikasia pesässä. Kuva: Seppo Knuuttila

Ympäristökeskuksen mukaan merimetsokannan kasvu on hidastunut huomattavasti 2000-luvun aikana. Vuosina 2005–2009 vuotuisen kannankasvun keskiarvo oli vielä 41 prosenttia, mutta vuosina 2010–2014 enää viisi prosenttia.

Suomen ympäristökeskus: Merimetsokanta ylitti 20 000 pesivää paria

Korkeasaaren amurintiikeri tuunaa paitoja kansainvälisenä tiikeripäivänä

amurinpaidat450

Kuva: Amurintiikeri näyttää hampaansa. Mari Lehmonen

Kansainvälistä tiikeripäivää vietetään huomenna tiistaina 29.7. Korkeasaaren eläintarha juhlistaa päivää tarjoamalla amurintiikerilleen ravinto- ja hajuvirikkeitä, jotka on kiedottu paitojen sisään. Tiikerin tuunaamat paidat – ainakin ne, jotka ovat vielä paidoiksi tunnistettavissa – huutokaupataan myöhemmin ja kerätyt varat lahjoitetaan AMUR-hankkeen kautta luonnonvaraisten amurintiikerien suojeluun.

Tiikerin virikkeeksi annettavat paidat on saatu Korkeasaaren tiikerikummeilta, von Hertzenin muusikkoveljeksiltä. Valkeissa t-paidoissa on suuri tiikerin kasvokuva. Paidat on sidottu pusseiksi, joihin piilotetaan tiikeriä kiinnostavia asioita, kuten lihaa, vuohentuoksuista olkea ja lantaa. Korkeasaaren kaksivuotias amurintiikeriuros saa paidat tarhaansa tiistaina klo 13.

Tiikeripäivänä eläintarhassa voi myös maalauttaa itselleen tiikeriaiheisia kasvo- ja tassukuvioita klo 10.30-12 ja klo 14 -15.30. Maalauspiste löytyy Kissalaakson sisäänkäynnin luota, tiikeritarhan edustalta. Uudesta tiikerilookista voi antaa haluamansa suuruisen lahjoituksen AMUR-lippaaseen.

Kansainvälisellä tiikeripäivällä herätellään maailmanlaajuista huomiota tiikerien suojelutarpeelle ja järjestetään erilaisia varojenkeruutempauksia. Luonnossa elää tällä hetkellä enää noin 3000 tiikeriä ja yhdeksästä alalajista balin-, kaspian- ja jaavantiikerit ovat hävinneet luonnosta kokonaan.

Lisää aiheesta:

Korkeasaari

Kansainvälinen tiikeripäivä

WWF: Maailmassa jäljellä enää reilut 3000 tiikeriä

bengal-tiger-why-matter_7341043

Villien tiikerien määrä on pienentynyt hälyttävästi kansainvälisistä suojelutoimista huolimatta. Luonnossa tiikereitä arvellaan elävän enää noin 3200 yksilöä. Tarkkaa lukumäärää ei kuitenkaan tiedetä, sillä monissa Aasian maissa tiikerien lukumäärän kartoitus on alkutekijöissään. Epätietoisuus vaikeuttaa myös lajin suojelua. Tänään vietetään kansainvälistä tiikeripäivää.

Vuonna 2010 kolmetoista Aasian valtiota sitoutui sopimukseen, jonka tavoitteena on tuplata luonnonvaraisten tiikerien määrä vuoteen 2022 mennessä. Vuosi 2022 on kiinalaisessa kalenterissa seuraava Tiikerin vuosi.

Toistaiseksi tiikerien määrä tunnetaan Intiassa, Nepalissa ja Venäjällä. Bhutanissa, Bangladeshissa ja Kiinassa tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä. Tiikerien määrä on vielä tuntematon Malesiassa, Indonesiassa, Thaimaassa, Myanmarissa, Laosissa, Kambodžassa ja Vietnamissa.

”Monet tiikeripopulaation tuplaamiseen sitoutuneista valtioista ovat jo tehneet tai ovat tekemässä tutkimusta tiikereiden määrästä, mutta eivät kuitenkaan kaikki. Kun meillä on tarkkaa tietoa tiikereiden lukumäärästä ja niiden elinpaikoista, voimme suunnata suojelutoimia entistä tehokkaammin. Näin voimme turvata lajin säilymisen tulevaisuudessakin”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder .

Maailman villien tiikerien määrä on vähentynyt peräti 97 prosenttia viimeisen sadan vuoden aikana. Kolme maailman yhdeksästä tiikerilajista on kuollut sukupuuttoon.

Tiikerien suurin uhka on salametsästys. Norsunluun ja sarvikuonon sarvien ohella tiikerin osilla on kova kysyntä etenkin Aasian markkinoilla. WWF:n ja kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n perustaman uhanalaisten lajien tilaa tarkkailevan asiantuntijaorganisaatio TRAFFIC:n mukaan tammikuun 2000 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana tapettiin ainakin 1590 tiikeriä. Tämä tarkoittaa keskimäärin kahta tapettua tiikeriä joka viikko.

”Todelliset luvut ovat todennäköisesti vielä suuremmat. Pelkäämme, että jotkut maat saattavat huomaamattaan menettää koko tiikerikantansa salametsästäjille. Joissain maissa näin voi olla jo käynyt. Valtioiden tulisikin nyt ryhtyä nopeasti kartoittamaan tiikerien lukumäärää. Maanlaajuisen tiikeriselvityksen suunnitteluun kuluu 6-12 kuukautta ja sen toteuttaminen kestää ainakin vuoden”, Rohweder kertoo.

Tutkimuksissa tiikeriyksilöt erotetaan toisistaan raitojen avulla: tiikerien raidat ovat yhtä yksilölliset kuin ihmisen sormenjälki. Selvityksillä etsitään tietoa tiikerien populaatioista, elinalueista ja -tavoista. Aiemmat tutkimukset ovat paljastaneet, että osa tiikereistä elää suojelualueiden ulkopuolella tai liikkuu suojattomia käytäviä pitkin suojelualueelta toiselle. Tämän kaltainen tieto auttaa valtioita taistelussa salametsästystä vastaan.

WWF Suomi on mukana tiikerien suojelussa muun muassa suojelemalla ja hoitamalla niiden elinalueita ja pyrkimällä luomaan niin sanottuja ekologisia käytäviä, eli yhteyksiä elinalueiden välillä. Lisäksi ehkäisemme tiikerien ja ihmisten välisiä konflikteja ja kehitämme tiikerien elinalueilla asuvien ihmisten kestäviä elinoloja sekä hyvinvointia.

SYKEn merikeskus jatkaa meduusahavaintojen keruuta

meduusatHienoRL kopio

Korvameduusojen määrien vaihtelun syitä ei tiedetä tarkkaan. Kuva: Riku Lumiaro

SYKEn merikeskus kerää nyt viidentenä peräkkäisenä vuonna yleisön havaintoja meduusojen esiintymistä Itämeressä avomerellä ja rannikoilla. Meduusahavainnoista voi ilmoittaa Itämeriportaalin verkkosivuilla olevalla lomakkeella, joka välittää tiedot tutkijoille. Näin vesilläliikkujat voivat auttaa meduusojen runsauden vuosittaisessa arvioinnissa ja massaesiintymisiin liittyvien ympäristötekijöiden selvityksessä.

Loppukesällä ja syksyllä korvameduusoja voi olla Itämeressä niin paljon, että ne sotkevat kalaverkkoja ja tukkivat voimaloiden vedenottoputkia. Tarvittaessa SYKEn tutkijat välittävät voimaloille tietoa meduusaesiintymistä.

”Viime vuonna Suomen merialueilla oli selvästi vähemmän korvameduusoja kuin edellisinä vuosina.  Havaintoja saatiin vain parikymmentä. Aiempina seurantavuosina korvameduusoja on havaittu ja ilmoitettu runsaasti. Meduusojen määrien vaihtelun syitä ei tiedetä tarkkaan. Siihen voivat vaikuttaa esimerkiksi tuulet ja virtaukset, jotka tuovat meduusoja keskiseltä Itämereltä lähemmäs Suomen rannikkoa”, kertoo erikoistutkija Maiju Lehtiniemi Suomen ympäristökeskuksesta.

Eniten havaintoja on viime vuosina tullut Saaristomereltä ja Suomenlahdelta ja jonkin verran myös Ahvenanmereltä ja Selkämereltä.

Meduusojen määrä kasvussa maailman merillä

Meduusojen on viime vuosikymmeninä havaittu runsastuneen joillakin maailman merialueilla. Niiden uskotaan hyötyvän merten lämpenemisestä ja rehevöitymisestä. Lisäksi meduusojen ravinnosta kilpailevat kalat ovat paikoin vähentyneet ylikalastuksen myötä. Meduusojen runsauksista ei ole luotettavia pitkiä aikasarjoja olemassa.

Itämeren seurantaohjelmien puitteissa ei myöskään saada tietoa meduusojen runsaudesta ja vuosien välisestä vaihtelusta. Sen vuoksi yleisön havainnot ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Meduusat (tieteelliseltä nimeltään Cnidaria) kuuluvat hyytelöplanktoniin, joka on osa ulapan eläinplanktonyhteisöä. Pohjoisella Itämerellä esiintyy korvameduusaa (Aurelia aurita). Lisäksi harvakseltaan vesillämme tavataan myös suolaisessa vedessä viihtyvää hiusmeduusaa (Cyanea capillata).

Korvameduusat ovat malliltaan litteitä ja pyöreitä, kooltaan 1-20 cm. Ne ovat usein hiukan vaalean punertavia ja niiden selässä näkyy selvästi 4 vaaleanpunaista hevosenkengän muotoista sukurauhasta. Suomen vesillä korvameduusaa ei voi sekoittaa mihinkään muuhun lajiin.

Korvameduusat käyttävät ravinnokseen muun muassa eläinplanktonia, kalanpoikasia ja mätiä. Meduusa lamaannuttaa saaliinsa pyyntilonkeroiden polttiaissoluilla. Ihmiselle ne eivät kuitenkaan ole vaarallisia, sillä polttiaissolujen teho on heikko eivätkä ne ärsytä ihmisen ihoa.

Meduusahavainnosta voi ilmoittaa täyttämällä lomakkeen Itämeriportaalissa. Se avautuu oheisesta meduusahavaintolomake – linkistä.

Luonnonsuojeluliitto kysyy: “Kuinka monta norppakuolemaa vielä tarvitaan, maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo?”

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpoa (kok) osoittamaan, että maa- ja metsätalousministeriö pystyy suojelemaan äärimmäisen uhanalaista saimaannorppaa.

“Nyt näyttää siltä, että saimaannorpan suojelu on karannut maa- ja metsätalousministeriöltä. Jos toimet eivät parane, maailman uhanalaisimman hylkeen ja samalla äärimmäisen uhanalaisten kalojen suojelu pitäisi siirtää ympäristöministeriöön”, Luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Ilpo Kuronen vaatii.

Kesäkuussa maa- ja metsätalousministeriksi valittu Orpo puhui aluksi saimaannorpan suojelutoimien kiristämisen puolesta. Pian hän kuitenkin pyörsi puheensa.

“Kuinka monta norppakuolemaa vielä tarvitaan, jotta nähdään, että rajoituksia on jatkettava ja laajennettava?” Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen kysyy.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että tämän vuoden seitsemän norppakuolemaa ei ikävä kyllä ole poikkeuksellinen määrä. Todellinen kalanpyydyskuolleisuus on tutkijoiden mukaan 2–3-kertainen havaittuun verrattuna. Lisäksi tänä vuonna yhdeksän kuuttia kuoli pesintäaikana onnistuneista apukinoskolauksista huolimatta.

“Pahimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että ehkä jo lähes puolet tämän vuoden kuuteista on kuollut. Eikä edes heinäkuu ole vielä lopussa”, Tiainen sanoo.

Kalanpyydyskuolemat eivät ole vähentyneet vaan siirtyneet loppukesään. Lisäksi kuutteja kuolee rajoitusalueen ulkopuolella sekä laittomiin kalanpyydyksiin. Kannan hidas kasvu 270:stä noin 300:aan johtui hyvistä lumivuosista. Norppien määrän kasvu pysähtyi heti, kun pesimätalvet huononivat.

“Johtopäätös pitäisi olla selvä maa- ja metsätalousministeriöllekin: rajoitusaikaa on pidennettävä ja rajoitusaluetta on laajennettava ja tehtävä se täysin yhtenäiseksi”, Kuronen toteaa.

Saimaalla kalastusosakaskunnat kokoavat joukkojaan ja kutsuvat kalastusalueiden edustajia ja kaikkia alueen ammatti-, kotitarve- ja vapaa-ajankalastajia kansalaiskokoukseen 5.8. vastustamaan norpan suojelutoimien laajentamista. Myös rajoitusten purkamisesta puhutaan. Kutsussa väitetään, että norppa ei ole kuolemassa sukupuuttoon.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa kalastajia, että tämänhetkisillä toimilla ei olla pääsemässä edes välitavoitteeseen, joka on 400 yksilöä vuonna 2025. Silloin välitön sukupuuton uhka hellittäisi. Varsinaisena tavoitteena on kuitenkin saimaannorpan suotuisan suojelun taso, mikä tarkoittaa moninkertaista määrää norppia nykytilanteeseen verrattuna.

“Tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa, jos saimaannorppien tappaminen on sallittua ja laillista niin kuin se tänä päivänä on. Verkkokalastuksella ei ole Saimaalla tulevaisuutta. Kalastusrajoitukset ovat tulleet Saimaalle jäädäkseen”, Tiainen sanoo.