Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Metsähallitus: Saimaannorppien pesintä onnistui odotettua paremmin – etsinnöissä löydetty lisää poikasia

Tutkimus

Kuvaoikeudet: Itä-Suomen yliopisto (UEF)

Lähes lumettoman talven vuoksi Saimaalla ei ollut luonnonkinoksia norppien pesintään. Synnytyspaikoiksi kolattiin 241 apukinosta, joista noin 90 % oli pesintäkäytössä. Poikkeuksellisen talven vuoksi pesäpaikoilla sukellettiin jäiden lähdön jälkeen varmistaen poikasten eli kuuttien syntymät. Tarkistuksien jälkeen Metsähallituksen luontopalvelujen löytämien kuuttien määrä on 58, joista 56 syntyi apukinoksiin.

Suojelumenetelmänä pesintäkinosten tekeminen onnistui odotettua paremmin. Ilman ihmisen apua kuuteista olisi pesäpoikasina todennäköisesti kuollut noin puolet. Nyt syntyneistä kuoli pesäpoikasina noin 16 %, mikä on lähes kaksinkertainen normaalitalveen verrattuna, arvioi suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta.

Sukelluksien avulla saatiin kohtuullisen tarkka kuva saimaannorppakannan syntyvyydestä, 58 kuuttia vastaa viime vuosien keskiarvoa. Poikkeuksellinen talvi vaikutti norppiin. Synnytyspaikkojen muutoksia havaittiin useammalla alueella. Todennäköisesti synnyttäjät liikkuivat normaalia enemmän etsien pesintään soveltuvia kinoksia, kertoo ylitarkastaja Tero Sipilä.

Hankalin tilanne oli eteläisellä Saimaalla, mistä löydettiin vain neljä kuuttia. Poikkeuksellisen laajoista etsinnöistä huolimatta alueelta ei löydetty enempää eläviä kuutteja. Havaitsematta jäi ilmeisesti 3–4 synnytystä. Mahdollisesti osa eteläisen Saimaan naaraista synnytti avojäälle ja kuutit ovat menehtyneet, kertoo alueesta vastaava WWF:n pesälaskija Ismo Marttinen.

Vuonna 2014 syntyneiden poikasten havaittu määrä Saimaan vesialueittain

Laskennan mukaan Pihlajavesi ja Haukivesi ovat edelleen tärkeimpiä norpan lisääntymisalueita. Niillä havaittiin jälleen pääosa kuuteista.

Vesialue: poikaset
Pyhäselkä–Jänisselkä: 0  
Orivesi: 1   
Pyyvesi–Enonvesi: 2   
Kolovesi: 1
Joutenvesi: 4   
Haukivesi: 17  
Pihlajavesi: 21  
Puruvesi: 0   
Tolvanselkä–Katosselkä: 7   
Luonteri: 1   
Lietvesi: 1   
Petraselkä–Yövesi: 2   
Suur-Saimaa: 1   
Yhteensä: 58

Kuopion luonnontieteellinen museo: Kuopion museon näyttely nostaa esiin pölyttäjien merkityksen

kuopionmuseo-mehi

Mehiläinen on tärkeimpiä pölyttäjähyönteisiä. (Kuva: A & E Ylönen)

Kuopion luonnontieteellisessä museossa avautui keskiviikkona Pölyttäjät-näyttely. Näyttely esittelee pölyttäjien merkitystä arkielämäämme ja pohtii, miten käy sekä luonnolle että ihmiselle, jos pölyttäjien elinympäristöjen väheneminen jatkuu.

Kukkien mesi ja siitepöly houkuttelevat paitsi hyönteisiä, niin myös monia selkärankaisia eläimiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi linnut ja lepakot.

Hyönteisistä tehokkaimpia pölyttäjiä ovat mesipistiäiset, joille on kehittynyt erityisiä siitepölyn kuljettamiseen sopivia rakenteita.

Yli kolmannes maailman viljelykasveista on riippuvainen pölyttäjähyönteisistä, erityisesti ihmisen kesyttämistä mehiläisistä. Ilman pölyttäjiä ruokavaliostamme puuttuisivat mansikat, tomaatit ja sitrushedelmät ja päältämme puuvillaiset vaatteet.

Näyttelyyn teeman mukaisesti kesän aikana järjestetään pölyttäjiin liittyviä oheistapahtumia. Tiistaina 10. kesäkuuta on Minustako mehiläishoitaja? -tilaisuus klo 17.30 (Kuopion museon kokoushuone, vapaa pääsy). Tällöin mehiläishoitaja Markku Puumalainen esittelee mm. mehiläisharrastuksen aloittamista.

Ei pelkkää hunajaa -elokuva esitetään Kino Kuvakukossa 18. elokuuta klo 18 (liput 8,50 e/6,50 e). Lisäksi 26. elokuuta järjestetään Pörräävät pölyttäjät -retki, jolla tutustutaan loppukesän pölyttäjähyönteisiin.

Pölyttäjät-näyttely on avoinna 27. syyskuuta asti (ti-la klo 10–17). Keskiviikkoisin klo 15 järjestetään Johdatus pölyttäjien maailmaan -opastuskierros, joka sisältyy museon pääsymaksuun (7,50 e/4,50 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi).

Lisätietoja

Kuopion museo

Kuopion luonnontieteellinen museo

:KATSO VIDEO: Korkeasaaressa hoidetaan villisian porsasta

Korkeasaari - Google Chrome_2014-05-21_15-28-48

Korkeasaaren villieläinsairaalassa on hoidossa villisian porsas. Pahnueestaan eksynyt porsas etsi Sipoossa turvaa ihmisten keskuudesta ja pelastuslaitos toimitti eläimen Korkeasaareen. Villieläinsairaalassa ei ole ennen hoidettu villisikoja, mutta kahden viikon kuluessa pirteän potilaan paino on tuplaantunut oravanmaitokorvikkeella ja kauravellillä neljään kiloon.

Villisiat ovat laumaeläimiä ja muiden villisikojen puutteessa seurankipeä porsas hakeutuu ihmishoitajiensa läheisyyteen. Se on tottunut ihmisiin niin, että sen luontoonpalautus ei ole mahdollista. Porsaan onneksi Korkeasaareen on touko-kesäkuun vaihteessa tulossa uutena lajina villisikoja. Nyt porsaalle haetaan lupaa, jotta se saisi jäädä asumaan eläintarhaan kahden emakon seuraan. Porsaasta varttuisi aikuisena 200-kiloinen karju.

Villisika on Suomessa vielä melko harvinainen näky. Ensimmäiset kaakkoisrajan yli Venäjältä ja Baltiasta levinneet villisiat havaittiin 1970-luvulla. Nykyinen kanta on muutamia satoja yksilöitä. Villisika on kesysian kantamuoto ja niitä on elänyt Suomessa jo kivikaudella.

Venäjän Karjalassa hieman enemmän metsäpeuroja kuin Suomessa

Korkeasaari - Google Chrome_2014-05-21_15-24-50

Kuvaaja: Mari Lehmonen (2012) Helsinki Zoo archives

Karjalan tutkimuskeskuksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemän lentolaskennan mukaan Venäjän Karjalassa on enintään 2 400 metsäpeuraa. Suomessa metsäpeuroja on noin 1 900. Karjalan metsäpeurakanta on pienentynyt huomattavasti edellisestä, vuonna 2003 tehdystä kannanarviosta. Tuolloin peurojen määräksi arvioitiin noin 3 000.

Karjalan metsäpeurat laskettiin maaliskuussa 2014. Metsäpeurojen esiintymisalue Karjalassa kartoitettiin nyt kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa helikopterin avulla. Edellinen lentolaskenta vuonna 2003 kattoi vain osan alueesta.

Metsäpeuroja esiintyy pääosin tasavallan pohjoisosissa Louhen, Kalevalan ja Kemin piirissä. Eteläisissä osissa metsäpeuroja on hyvin harvakseltaan. Lennoilla havaituissa laumoissa oli keskimäärin 14 metsäpeuraa ja vasojen osuus kannasta oli noin viidesosa. Suomessa vasoja oli vuoden 2013 lentolaskentojen perusteella noin kuudesosa. Suomen metsäpeurakanta on peräisin Venäjältä toisen maailmansodan jälkeen meille levittäytyneistä peuroista.

Karjalan metsäpeurojen kannanarvion päivittäminen on osa käynnissä olevaa suomalais-venäläistä metsäpeurahanketta. Hanketta johtaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tärkeimpänä rahoittajana toimii EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelma.

Hankkeessa tehdyt metsäpeuranettisivut aukeavat kesän aikana osoitteessa www.suomenpeura.fi.

Oletko nähnyt puutiaisen? Auta tutkijaa ja kerro havainnostasi

puutiaisnaaras2

Puutiaisten levinneisyysalueita kartoitetaan koko Suomen kattavasti ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Turun yliopiston biologian laitoksen tutkimusmenetelmänä on kansalaiskysely, johon voi vastata nettiosoitteessa www.puutiaiset.fi.

​Suppeampien tutkimusten sekä yleisöltä ja tiedotusvälineistä saatujen havaintojen perusteella puutiaisten määrän on todettu kasvaneen merkittävästi, ja ne ovat levittäytyneet yhä laajemmalle alueelle Suomessa.

– Kesinä 2012 ja 2013 Seilin saarella Saaristomerellä tehtyjen elinympäristökartoituksen perusteella puutiaisten määrä oli runsaan kymmenen vuoden aikana moninkertaistunut kaikissa elinympäristöissä eli havumetsissä, lehtimetsissä, niityillä, laidunalueilla ja lepiköissä, eniten mustikkavaltaisissa havumetsissä. Puutiaisten levinneisyyttä ei kuitenkaan ole kartoitettu 2000-luvulla, amanuenssi Ritva Penttinen Turun yliopiston eläinmuseosta kertoo.

Kokonaiskuvan saamiseksi tutkijat pyytävät kansalaisten havaintoja. Osoitteessa www.puutiaiset.fi -sivustolla voi kertoa, missä ja milloin on nähnyt puutiaisen luonnossa tai kiinnittyneenä ihmiseen tai eläimeen. Kyselyssä voi kertoa myös havaitsemiensa yksilöiden lukumääristä.

Kyselystä apua luonnossa liikkujille

– Kyselyssä pyydetyt havaintopaikkatiedot, paikkakunta ja kylä, tullaan myöhemmin esittämään erillisellä karttalehdellä, joka avautuu puutiaisprojektin sivulla. Puutiaisten vuorokausiaktiivisuutta kartoitetaan kyselyssä vuorokaudenaikaistiedoilla ja havaintohetken sää- ja lämpötilalla. Nämä tiedot antavat viitteitä esimerkiksi siitä, kannattaako marjastajan mennä metsään keskipäivällä vai onko iltapäivä mahdollisesti parempi ajankohta, Penttinen kertoo.
Kyselyssä kysytään myös elinympäristötietoja. Nämä tiedot puolestaan antavat lisätietoa puutiaisten suosituimmista elinympäristöistä maassamme.
– Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tämän päivän tilannetta vastaava kuva puutiaisen levinneisyysalueesta maassamme, Penttinen sanoo.
Tietoja voi jättää vuoden 2014 loppuun saakka.
Puutiaisprojekti on Turun yliopiston biologian laitoksen eläinmuseon ja ekologian osaston ja Saaristomeren tutkimuslaitoksen yhteishanke.

 

Smithsonian Institution: “Kadonnut” käärme ilmestyi julkisuuteen

Clarion nightsnake

Clarionin yökäärme löydettiin ensi kerran vuonna 1936, mutta sen jälkeen siitä ei tehty havaintoja. Kuva: Daniel Mulcahy/Smithsonian Institution

Tiedemiehet ovat löytäneet Meksikosta jo kertaalleen kadonneeksi luullun käärmeen, Clarionin yökäärmeen. Nimensä se on saanut Clarionin saaresta, joka on Tyynessämeressä noin 400 kilometrin päässä Meksikon rannikosta.

Käärme löydettiin ensi kerran vuonna 1936, mutta sen jälkeen siitä ei tehty havaintoja.

Vaikka käärmettä ei koskaan julistettu virallisesti sukupuuttoon kuolleeksi, se kuitenkin poistettiin tieteellisistä luetteloista, koska siitä ei löytynyt vuosikymmeniin jälkeäkään.

Yhdysvaltalaiset ja meksikolaiset tiedemiehet tekivät yhteisen tutkimusmatkan saarelle ja löysivät 11 käärmettä, joiden tuntomerkit vastasivat vuoden 1936 löytöjä.

Myös dna-testit vahvistivat, että Clarionin yökäärme eroaa geneettisesti muista Meksikon käärmeistä.

Smithsonian InstitutionSmithsonian Scientist Discovers Lost Species of Nightsnake in Mexico

Museum of Palaeontology Egidio Feruglio: Jättimäinen kivettynyt dinosaurus löytyi Argentiinassa

_74905253_9l0a5935

Egidio Feruglio -museon nettiin laittamassa kuvassa näkyy dinosauruksen kivettynyt reisiluu, joka on pitempi kuin sen vieressä oleva tiedemies.

Tiedemiehet ovat tehneet sananmukaisesti valtavan löydön Patagonian alueella Argentiinan eteläosassa. Kyseessä on kivettynyt dinosaurus, jonka pituus on ollut arviolta 40 metriä ja korkeus 20 metriä, kertoo BBC

_74905252_e4460505-argentinosaurus_dinosaur-spl.

Fossiilin uskotaan olevan titanosaurus. Tämä pitkäkaulainen kasveja ravinnokseen popsinut otus eleli maan päällä noin 95 miljoonaa vuotta sitten. Sen painoksi on arvioitu peräti 100 tonnia, joka vastaa suunnilleen 14 afrikannorsun yhteispainoa, selittää paleontologi Jose Luis Carballido.

– Tämä on oikea paleontologinen aarre, hän sanoo.

Tähän asti titanosauruksesta on löytynyt vain muutamia kivettyneitä osasia.

Ilveskannan kasvu tasaantui läntistä Suomea lukuun ottamatta

Canadian_lynx_by_Keith_Williams

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) arvioi, että Suomessa on noin 2700–2900 yli vuoden ikäistä ilvestä ennen syksyllä alkavaa metsästyskautta. Viime vuoteen verrattuna kanta on kasvanut etenkin läntisessä Suomessa. Muualla maassa ilveskannan koko on pysynyt lähes entisellään.

Ilvesten määrä kasvoi hieman vuodesta 2013 (2500–2800). Viime kesän alussa syntyneiden pentueiden määrän arvioidaan olevan noin 500–550, mikä on noin 30 pentuetta enemmän kuin vuonna 2012. Ilvespentueiden määrä kasvoi viime vuonna etenkin läntisessä Suomessa, erityisesti Oulun eteläisissä osissa ja Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa. Muualla maassa sekä pentuemäärät että ilveskanta pysyivät pääosin edellisen vuoden tasolla. Viime talven metsästysverotuksen vaikutusten odotetaan näkyvän kannassa viiveellä, tulevien 3–5 vuoden aikana.

ilveslausunto_web

Suomen ilveskannan koko vuodesta 2000 lähtien. Kuvassa harmaana esitetty alue perustuu RKTL:n vuosittain antamiin ilveskanta-arvioihin.

RKTL:n ilveskanta-arvion aineiston muodostavat RKTL:n kenttätyöntekijöiltä, petoyhdyshenkilöiltä, Metsähallitukselta, poroisänniltä, Suomen riistakeskukselta sekä rajavartijoilta kerätyt ilveshavainnot. Ilvespentueiden määrä arvioitiin syyskuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana toimitettujen yli 4000 pentuehavainnon sekä kahtena edeltäneenä talvena yhdeksän Suomen riistakeskuksen alueelta toteutettujen riistakeskuksen, RKTL:n ja metsästäjien yhteisten lumijälkilaskentojen tulosten perusteella. Laajaa havaintoaineistoa tukee GPS-laitteilla merkityistä ilveksistä saatu tutkimusaineisto.

RKTL:n lausunto ilveskannasta:
http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/Suurpedot/Lausunnot/i2014.pdf

Ilvesten kanta-arvioinnin menetelmät:
http://www.rktl.fi/riista/suurpedot/ilves/ilveksen_kanta_arvioinnin/

Suomen riistakeskus: Luonnossa on lisääntymisaika meneillään – Koirat pidettävä kytkettynä ja koulutettava riistaa häiritsemättä

766c1228-172f-4230-b967-ef6a0a308092-main_image
Alle viiden kuukauden ikäinen saksanseisojan pentu koulutuksessa.
Irrallaan luonnossa juoksenteleva kissa tai koira voi aiheuttaa luonnossa suurta tuhoa. Hetkessä voi tuhoutua linnun pesä tai poikue. Nisäkkäiden poikaset ovat myös suuressa vaarassa. Koirien ehdoton kiinnipitoaika on alkanut maaliskuun alussa ja jatkuu aina 20. päivä elokuuta saakka. Kissa saa oleskella vapaana aina vain omalla pihalla.

Luonnossa eletään nyt herkkää aikaa. Eläimillä on parhaillaan lisääntymisaika. Nisäkkäillä on pienet poikaset huolettavanaan. Metsäkanalintujen poikueet jättävät pesänsä jo viimeistään juhannuksen tietämillä ja seuraavat sen jälkeen emoaan. Erityisen alttiita häirinnän aiheuttamille vaaroille ovat maassa pesivien lintujen ja nisäkkäiden poikaset.

Irrallaan luonnossa juoksenteleva kissa tai koira voi aiheuttaa luonnossa suurta tuhoa. Hetkessä voi tuhoutua linnun pesä tai poikue. Nisäkkäiden poikaset ovat myös suuressa vaarassa. Koirien ehdoton kiinnipitoaika on alkanut maaliskuun alussa ja jatkuu aina 20. päivä elokuuta saakka. Myös tämän aikajakson ulkopuolella koiran irtipitoon on oltava lupa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta.

Lain säädökset koskevat kaikenrotuisia koiria. Poikkeuksena kieltoon ovat viranomaistehtävät, viittä kuukautta nuorempi koira tai kun esimerkiksi noutavaa koiraa käytetään sepelkyyhkyn metsästyksessä. Koira saa myös oleskella alueen haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa tai koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella.

Metsästyslaki antaa mahdollisuuden kouluttaa lintukoiraa riistaa häiritsemättä. Tämän kouluttamisen on kuitenkin tapahduttava riistattomalla alueella, esimerkiksi kentällä tai avoimella pellolla. Käytännössä tämä riistaa häiritsemätön kouluttaminen tarkoittaa esimerkiksi tottelevaisuus- tai noutokoulutusta. Maastossa liikuttaessa koira on pidettävä kytkettynä tai ohjaajansa välittömästi kytkettävissä.

Lain mukaan koiran on oltava kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä. Ulkoilutettaessa kytkemätöntä koiraa sen on oltava lähietäisyydellä täydellisesti ohjaajansa hallinnassa. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koira ei saa olla koskaan irti toisen maalla.

Myös vesillä lomailevan tulee pitää koira tai kissa kiinni rantauduttaessa. Vesilintujen suosimille luodoille tai saariin rantautumista on syytä välttää, sillä irrallaan liikkuva lemmikki voi aiheuttaa ikävää tuhoa luonnon ”lastenkammarissa”.

Ähtäri Zoo: Ilveksen persoonallisuuden ulottuvaisuudet – etologinen tutkimus

Onerva-Lynx

Ähtäri Zoo ja Ilveskeskus ry toteuttavat yhteistyössä ilvekseen liittyvän etologisen seurantatutkimuksen seuraavien lähivuosien aikana. Tutkimus koostuu useasta (6) eri osasta, joissa suorien havaintojen ja yli kuudenkymmenen muuttuvan tekijän kautta muodostuu tutkimukseen osallistuvien ilvesten persoonallisuuskuva. Tutkimus ottaa huomioon vuorokauden ajan vaikutukset, “arkiset tilanteet”, ilvesten käyttäytymisen suhteessa lajitovereihin/ihmisiin ja reagoinnit poikkeaviin sekä ilveksen elämässä luontaisesti toistuviin tilanteisiin. Suorassa seurannassa tutkimustilanteet myös videoidaan. Kuvamateriaali antaa mahdollisuuden tarkastella syvällisemmin eri yksilöiden persoonallisuuden piirteitä. Ilveksen persoonallisuuden ulottuvaisuudet seurantatutkimus on ensimmäinen ilvekseen liittyvä kognitiivinen tutkimus Suomessa ja tiettävästi ensimmäinen Euraasian ilveksen persoonallisuustutkimus maailmassa. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Ilveskeskus.

Miksi ilveksen persoonallisuustutkimusta

Tutkimuksesta saatava aineisto laajentaa ymmärrystä ilveksen käyttäytymisestä eri tilanteissa tuottaen samalla tietoa tarhaoloissa elävien ilvesten hyvinvoinnin tueksi. Lisäksi tutkimus avaa yksityiskohtaisemmat mahdollisuudet ympäristönkasvatustyön tekemiseen ja ilveksen käyttäytymistiedon jakamiseen.