Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Kovakuoriaisselvitys kertoo Haltialan metsäalueen ennallistamisen onnistumisesta

March 31, 2016 by Posted in: Yleiset uutiset

217a725a-4b36-46a1-a885-95120f8780bc-main_image

Haltialan metsää. Kuva: Kaarina Heikkonen.

Haltialan metsä on Helsingin laajin yhtenäinen metsäalue ja tärkeä osa arvokasta luonto- ja maisemakokonaisuutta Keskuspuiston pohjoisosassa. Vuonna 2006 aloitetun alueen ennallistamisen tavoitteena on ollut palauttaa metsän ja erityisesti siellä sijainneen lehtokorven luonnontila purojen veden ja pohjaveden pintaa nostamalla.

Veden pinnan nostosta seurasi kuusten kuolemista ja kaatumista, kuten oli toivottukin. Tilalle tuli lehtipuiden taimia.

Lahopuukovakuoriaisten seurannalla on saatu tietoa vanhan metsän lajiston elinolosuhteiden kehittymistä ja alueen muuttumisesta luonnontilaisemmaksi. Samalla on varmistettu, etteivät erityisen haitalliset kaarnakuoriaiset ole lisääntyneet liian voimakkaasti. Kovakuoriaislajiston perusselvitys tehtiin vuonna 2005. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana seuranta toteutettiin vuosittain, ja sen jälkeen vuonna 2015.

Ennallistetun alueen kovakuoriaislajiston monimuotoisuus on kymmenen vuoden seurantakaudella kasvanut. Tällä perusteella ennallistamista voidaan pitää onnistuneena.

Haltialan alueella elää melko edustava kuuseen liittyvä kovakuoriaislajisto. Seurantatietojen perusteella kuusten kuoleminen oli loppunut jo vuonna 2009, ja kuolleet puut olivat silloin myös ohittaneet kaarnakuoriaisia houkuttelevan vaiheen. Kuusten paikoittainen kuoleminen näkyi selvästi vuosien 2007 ja 2008 seurantatuloksissa, jolloin tuoreeseen lahopuuhun iskeytyvien lajien yksilömäärät nousivat. Vuonna 2009 yksilömäärät olivat laskeneet huomattavasti.

Lehtipuilla elävien kovakuoriaisten yksilömäärä kasvoi ennallistaminen alkuvaiheessa mutta palautui ennalleen.

”Seurannan toteuttaneiden asiantuntijoiden mukaan olisi hyvä, että alueella kaatuisi muutamia kuusia vuosittain, jotta kuusen lahopuujatkumo ja lehtipuuston lisääntyminen olisi turvattu. Kuusia voidaan kaataa tai kaatumista voidaan edistää vedenpintaa edelleen varovaisesti nostamalla”, kertoo kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta.

Lähde: Elina Manninen ja Marko Nieminen (toim.). Haltialan lahopuukovakuoriaisten seuranta 2005, 2007–2008 ja 2015. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2016.

http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-16.pdf .