Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Euroopan komissio: Suomen lopetettava haahkan kevätmetsästys

December 8, 2016 by Posted in: Birdlife - SuomiLinnut

somateria_mollissima_-_holzbrucke_2011-03-24_15-21-26

BirdLife Suomi on tyytyväinen Euroopan komission kehotuksesta lopettaa haahkan kevätmetsästys Ahvenanmaalla. Minkään lintulajin metsästäminen keväällä ei ole luonnonvarojen kestävän käytön mukaista. Lisäksi Itämeren haahkakanta on vähentynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti.

Suomessa haahkakanta on vähentynyt 1990-luvun lopulta noin puoleen, ja laji luokitellaan vaarantuneeksi. EU:ssa haahka on arvioitu erittäin uhanalaiseksi kannan nopean romahtamisen vuoksi.

”Metsästys keväällä ja lintujen pesimäaikaan on luonnonvarojen kestävän käytön vastaista samoin kuin uhanalaisten lajien metsästys. Komission kehotus ei tullut yllätyksenä. Ahvenanmaalla metsästetään uhanalaista lajia keväällä”, sanoo BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Haahkan kevätmetsästyksen oikeutusta on perusteltu sillä, ettei lajia esiintyisi alueella syksyllä. BirdLifen tekemän selvityksen mukaan haahka on kuitenkin syksyisin Ahvenanmaalla toiseksi yleisin vesilintulaji telkän jälkeen ja Ahvenanmaalla havaitaan syksyllä yleisesti jopa satojen haahkojen kerääntymiä.

Kevätmetsästys on lintukantojen säilymisen kannalta hyvin vahingollista verrattuna syysmetsästykseen, sillä kevätmetsästys kohdistuu populaation kannalta arvokkaimpiin, aikuisiän saavuttaneisiin yksilöihin. Lisäksi metsästys lintujen pesimäaikaan häiritsee myös muiden lajien pesintää.

LISÄTIETOJA