Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Uhanalaisia kiljuhanhia lepäili Suomessa taas ennätysmäärä

May 30, 2017 by Posted in: Linnut

c-tapio-kostet-wwf-kertakayttooikeus

(C) Tapio Kostet/WWF

Tänä keväänä Oulun seudulla lepäili ennätysmäärä äärimmäisen uhanalaisia kiljuhanhia. WWF:n kiljuhanhityöryhmä laski Siikajoella ainakin 121 yksilöä jokakeväisessä kiljuhanhien tehotarkkailussa.

Kiljuhanhi on Pohjoismaissa pesivistä lintulajeista uhanalaisin. Pohjolan villin kiljuhanhikannan kooksi arvioidaan noin kolmekymmentä pesivää paria. Viime vuosina Pohjolan kiljuhanhikanta on kuitenkin ollut pitkään jatkuneen taantumisen jälkeen ilahduttavassa nousussa. Viime vuonna Oulun seudulla nähtiin ennätysmäärä kiljuhanhia sitten vuoden 1963, ja tämä ennätys rikottiin nyt uudestaan.

”On hienoa olla todistamassa Pohjolan kiljuhanhikannan orastavaa kasvua, joka on tulosta pitkäjänteisestä kansainvälisestä suojelutyöstä”, sanoo kiljuhanhityöryhmän puheenjohtaja Petri Lampila.

Nyt kiljuhanhet ovat jo jatkaneet muuttoa Oulun seudulta kohti pohjoista. Linnut ovat tällä hetkellä Pohjois-Norjassa Porsanginvuonon rantaniityillä odottamassa lumien sulamista tunturien pesimäjärviltä. Myös Porsanginvuonolla kiljuhanhia nähtiin ennätysmäärä, 105 yksilöä. Norjassa määrä on suurin koko vuonna 1990 alkaneen tarkkailuhistorian aikana.

Salametsästys iso uhka kiljuhanhille

Pohjolan kiljuhanhet talvehtivat Pohjois-Kreikassa, missä niitä uhkaa salametsästys jopa suojelualueilla. Salametsästystä on yritetty kitkeä osana tänä vuonna päättynyttä kansainvälistä EU:n LIFE-rahaston tukemaa hanketta, ja tilanne on hieman parantunut. Pohjolassa keskeinen kiljuhanhen suojelutoimenpide on tunturialueelle levittäytyneen ketun poistopyynti pesimäalueilta. Tästä on Norjassa saatu erittäin lupaavia tuloksia.

Oulun seudun havaintosarja kevätmuutolla levähtävien kiljuhanhien määristä on maailman pisin katkeamaton aikasarja lajin kannan kehityksestä. WWF:n kiljuhanhityöryhmä aloitti tarkkailun vuonna 1985, ja nykyisin työ toteutetaan WWF:n ja Metsähallituksen yhteistyönä, ympäristöministeriön tukemana.