Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Hyönteisten kemiallinen sota monimuotoisia vihollisia vastaan

September 28, 2017 by Posted in: Hyönteiset

butterfly4

Aikuisilla Täpläsiilikkäillä on niskassaan puolustukseen erikoistuneet rauhaset, joista ne erittävät pahanhajuista ja -makuista ainetta. Kuva: Bibiana Rojas

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijat yhdessä kemian laitoksen tutkijoiden kanssa ovat ensimmäistä kertaa osoittaneet hyönteisten pystyvän puolustautumaan saman aikaisesti useita erilaisia vihollisia vastaan.

Eläinmaailmassa puolustautuminen on elinehto. Jokaiselle lajille on kehittynyt jokin keino välttyä saalistukselta. Kemiallinen puolustautuminen on yleinen puolustautumisstrategia niin kasveilla, eläimillä kuin mikrobeilla. Se perustuu lajin kykyyn erittää tai varastoida yhdisteitä, jotka tekevät siitä saalistajalle tai loiselle vastenmielisen tai haitallisen ravinnonlähteen. Tehokkainta se on yhdistyessä varoittavaan signaaliin. Esimerkiksi monien perhosten kauniit värit ovat signaaleita niitä saalistaville pedoille. Pedot oppivat välttämään kyseistä saaliskohdetta ja voivat yleistää välttämiskäyttäytymisen myös muihin samannäköisiin perhosiin.

Puolustautuminen ei ole yhden kortin varassa

Kemiallista puolustautumista tutkittiin Täpläsiilikäs –perhoslajilla. Aikuisilla perhosilla on niskassaan puolustukseen erikoistuneet rauhaset, joista ne erittävät pahanhajuista ja -makuista ainetta. Lisäksi Täpläsiilikkäs tuottaa kemialliselta koostumukseltaan erilaista puolustusnestettä takaosastaan. Prof. Johanna Mappesin tutkimusryhmä halusi selvittää, puolustautuuko Täpläsiilikäs sen avulla erilaisia vihollisia vastaan. Asiaa tutkittiin testaamalla puolustusnesteiden tehoa kahta erilaista Täpläsiilikkään vihollista, sinitiaista ja kekomuurahaista, vastaan. Tutkijat havaitsivat, että petojen käyttäytymisvaste oli hyvin selkeä: sinitiaiset reagoivat hyvin voimakkaasti ”niskatippoihin”. Sen sijaan muurahaiset eivät voineet sietää ”perätippojen” kemiallista koostumusta, joihin taas sinitiaiset eivät reagoineet lainkaan.

Tuloksemme osoittavat, että hyönteisten kemiallinen puolustus voi olla yllättävän spesifi. Tutkimus on ensimmäinen, joka osoittaa, että hyönteisillä voi olla kehittynyt  täsmäpuolustus vasteena monimuotoista vihollisyhteisöä vastaan.” kertoo professori Johanna Mappes.

Tutkimus on julkaistu Proceedings or Royal Society of London B lehdessä.

Lisätietoja: