Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Sinitiaisen pesänrakennuskäyttäytymisellä odotettua matalampi perinnöllisyysaste

October 19, 2017 by Posted in: Linnut

blue-tit-bird-cute-nature

Useimmat lintulajit rakentavat pesiä, jotka poikkeavat toisistaan merkittävästi. Turun yliopiston kymmenvuotisessa tutkimuksessa selvitettiin sinitiaisen pesänrakennusta ja sen perinnöllisyyttä. Tutkimusryhmän aihetta käsittelevä artikkeli on nyt julkaistu the Royal Societyn Biology Letters -lehdessä.

The Royal Societyn julkaisemassa Biology Letters -lehdessä ilmestyneen artikkelin kirjoittivat Pauliina Järvinen, Edward Kluen sekä Jon E. Brommer. Artikkeli pohjaa Turun yliopiston kymmenvuotiseen tutkimukseen, joka on ensimmäisiä yrityksiä selvittää lintujen pesänrakennuskäyttäytymisen perinnöllisyyttä. Tutkimus myös hyödyntää poikkeuksellisesti koko tutkimuspopulaation kattavaa geneettistä aineistoa.

Tutkimuksessa ilmeni, että sinitiaisten pesänrakennuskäyttäytyminen on perinnöllistä, mutta vähemmän kuin on aiemmin oletettu. Järvisen mukaan yksilöiden pesät ovat vuodesta toiseen hyvin samanlaisia ja sinitiaisten materiaalivalinnat pesänrakennuksessa toistuvia. Osa sinitiaisista vuoraa pesänsä pelkästään hirvenkarvoilla, kun taas toiset yksilöt lisäävät pesään muiden lajien höyheniä ja sulkia, jolloin lopputuloksena on muhkea ja näyttävä pesä.

– Jälkeläisten pesät muistuttavat emojensa pesiä. Silti perinnöllisyys on melko rajallista. Suurin osa pesien monimuotoisuudesta on selitettävissä ympäristön tai muiden olosuhteiden vaihtelulla pesänrakennuksen aikaan, Järvinen kertoo.

Matala perinnöllisyysaste on tutkijoiden mukaan yllättävä tulos, sillä pesänrakennuksen on tyypillisesti oletettu olevan perinnöllistä ja siten luonnonvalinnan muokattavissa. Näin ollen on epätodennäköistä, että sinitiaisten pesät kykenevät sopeutumaan nopeisiin ympäristönmuutoksiin, joita voi aiheuttaa esimerkiksi ilmastonmuutos.

Low heritability of nest construction in a wild bird -artikkelissa eritellyt tutkimustulokset tarjoavat tärkeää tietoa pesänrakennuksen perimmäisistä tekijöistä ja niitä on tutkijoiden mukaan mahdollista soveltaa muihin pesiä rakentaviin lajeihin kaloista nisäkkäisiin.

Sinitiaispopulaatioita tarkastelevan tutkimusryhmän jäsen Barbara Class tuo ensi viikolla Turun yliopistossa tarkastettavaksi sinitiaisten persoonallisuutta käsittelevän väitöstutkimuksensa.