Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Lintujen pesimäkausi nyt kiihkeimmillään – kymmeniä tuhansia poikasia voitaisiin pelastaa hakkuita välttämällä

May 30, 2018 by Posted in: LinnutWWF

birds-nest-eggs

Jopa kymmenien tuhansien lintujen pesintä epäonnistuu loppukevään ja kesän aikana tehtävien hakkuiden takia. Vaikka luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen eläinten tappamisen ja lintujen pesien tahallisen vahingoittamisen, lainsäädäntö ei aseta rajoitteita lintujen lisääntymisaikana tehtäville hakkuille.

”Suurin osa linnuista pesii huhtikuun puolivälin ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Juuri nyt myöhäisimmätkin muuttolinnut ovat palanneet Suomeen, ja aiemmin keväällä pesintänsä aloittaneet ruokkivat jo poikueitaan. Valitettavasti niiden pesiä tuhoutuu puita kaadettaessa ja metsäkoneiden alle”, WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen eläinten tappamisen ja lintujen pesien tahallisen vahingoittamisen. Lisäksi laki kieltää tahallisen häiritsemisen eläinten elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla, erityisesti lisääntymisaikana. Lähes kaikki Suomessa pesivät lintulajit ovat lailla rauhoitettuja, ja rauhoituksesta poikkeaminen edellyttää viranomaisen lupaa. Lainsäädäntö ei kuitenkaan aseta rajoitteita lintujen lisääntymisaikana tehtäville metsänhakkuille.

”On yleisen oikeustajun vastaista, että laki kieltää lintujen häirinnän ja pesien vahingoittamisen, mutta kielto ei koske metsätaloutta. Tämä epäkohta on nopeasti korjattava. Hakkuita tulee rajoittaa linnustolle tärkeimmän pesimäkauden aikana”, Kunttu sanoo.

Erityisen tärkeää hakkuiden rajoittaminen olisi linnuston kannalta merkittävimmässä elinympäristöissä. Näitä linnustolle erityisen arvokkaita metsäelinympäristöjä ovat esimerkiksi rantametsät, korvet, lehtipuuvaltaiset metsät, lehdot ja lehtomaiset kankaat. Petolintujen – haukkojen, kotkien ja pöllöjen – pesien lähiympäristössä hakkuita ei tulisi tehdä lainkaan, vaan säästää koskematon metsävyöhyke pesän ympärillä.

Pesimäaikaisten hakkuiden haitat on tunnistettu metsäalalla. Tapio Oy:n laatimat metsänhoidon suositukset ja metsien sertifiointijärjestelmä FSC kehottavat välttämään lintujen pesimäaikaisia hakkuita linnustolle tärkeissä elinympäristöissä.

”Vaikka laki ei siihen vielä velvoitakaan, metsänomistajat voivat auttaa lintuja välttämällä vapaaehtoisesti hakkuita pesimäaikaan. Lisäksi luonnoltaan arvokkaimmat metsät on syytä jättää kokonaan metsätalouden ulkopuolelle, sillä elinympäristöjen tuhoutuminen ja heikentyminen on metsälajiston suurin uhanalaisuuden syy. Valtion rahoittama metsiensuojelua toteuttava Metso-ohjelma tarjoaa suojeluun hyvän taloudellisen kannustimen”, Kunttu sanoo.

 

 

Lisätietoa Metso-ohjelmasta: www.metsonpolku.fi