Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Pelästyneet naapurit saavat metsämyyrät lisääntymään

November 22, 2018 by Posted in: Yleiset uutiset

 

metsamyyra

Metsämyyränaaraiden on havaittu tekevän 50 % suurempia poikueita, jos niiden reviirilleen on levitetty lumikon nähneen metsämyyräkoiraan hajua. Tutkimus tuo uutta tietoa nisäkkäiden varoitusferomonien käytöstä, josta on aiemmin tiedetty melko vähän.

Saaliiksi joutumisen pelko muokkaa eläinten populaatioita ja vaikuttaa evoluutioon. Suomalais-hollantilainen tutkijaryhmä on tehnyt merkittävän löydöksen, jossa metsämyyrät (Myodes glareolus) saivat tiedon saalistajan läsnäolosta pelästyneeltä pedon nähneeltä naapuriltaan niin kutsutun varoitusferomonin kautta. Pelon signaali ei tullut siis näköhavaintona pedosta, eikä saalistajan hajun tai äänen muodossa. Varoitusferomonin olemassaolosta laboratorio hiirillä ja rotilla on tiedetty jo pitkään, mutta niiden ekologinen merkitys näyttää avautuvan vasta nyt.

– Toisen käden pelko on ilmeisesti riittävä syy naaraille satsata lisääntymiseen ja kasvattaa poikuekokoa, kertoo tutkimukseen osallistunut Marko Haapakoski Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Miksi näin, kun yhtä odotettu tulos olisi saattanut olla lisääntymisestä luopuminen?

– Saaliiksi jäämisen riskin kasvaessa, kannattaa myyrän panostaa nopeaan lisääntymiseen. Kun petoja on ympärillä paljon, laskee oma mahdollisuus säilyä hengissä ja toisen onnistuneen poikueen saamisen todennäköisyys on pieni, valaisee Haapakoski.

Uutta tietoa peto-saalis-suhteesta

Myyränaaraan ovulaatio on niin sanotusti indusoitu. Naarasmyyrät voivat lisätä poikuekokoaan parittelemalla useamman kerran, jolloin niiden munasarjoista vapautuu useampi munasolu ja poikueko kasvaa.

– Tutkimuksen löydökset lisäävät ymmärtämystämme nisäkkäiden peto-saalis-suhteesta. Viesti pedon läsnäolosta voi siirtyä saaliseläinten populaatioon, vaikka vain yksi sen jäsenistä olisi havainnut pedon, sanoo Haapakoski.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Wageningen ylipiston kanssa ja se julkaistiin Scientific Reports sarjassa 21.11.2018. Kokeet toteutettiin Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasemalla. Tutkimusta rahoitti Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Lisätietoja: