Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Kuopion kaupunki kartoittaa liito-oravia osana laajaa hanketta

March 29, 2019 by Posted in: Yleiset uutiset

flying-squirrel-main

Image: Popshiretoko360/Twitter

Liito-oravakartoittajat kiertelevät lähiviikkoina Kuopion keskeisen kaupunkialueen metsissä kartoittamassa liito-oravaesiintymiä. Liito-oravakartoitukset ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on yhteensovittaa asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravien tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia sekä samalla suojelee liito-oravan elinympäristöjä.

“Sopivin ajankohta liito-oravakartoituksille on keväällä, koska silloin liito-oravan puun rungolle tai juurelle päästämät papanat ovat helpoiten huomattavissa”, kertoo projektikoordinaattori Maaret Väänänen Kuopion kaupungilta. “Liito-oravan talviravintona käyttämät lepän ja koivun siitepölynorkot värjäävät papanat keltaisiksi”, täsmentää Väänänen.

Liito-oravakartoitusten kohteet ovat Saaristokaupunki, Käränkä, Lehtoniemi, Rautaniemi, Pirtti, Jynkänvuori, Matkus, Pieni Neulamäki sekä Puijon, Kolmisoppi-Neulamäen, Korsunmäki-Keinälänniemen ja Etelä-Kuopion lehtojen ja lampien Natura-alueilla. Kartoituksissa liito-oravia etsitään kaupungin ja valtion omistamilta metsä- ja viheralueilta.

Liito-orava-LIFE on Euroopan unionin valtaosin rahoittama hanke, jonka kokonaisbudjetti on noin 8,9 miljoonaa euroa. Mukana on 18 kumppaniorganisaatiota eri sektoreilta sekä Suomesta että Virosta, mm. Kuopion kaupunki ja Kuopion luonnontieteellinen museo.