Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Anna ranta- ja vesilinnuille pesimärauha – vältä nousemista luodoille ja pikkusaariin

June 5, 2019 by Posted in: Linnut

Isokoskeloperhe. Lauttasaari, Helsinki.

Isokoskelo poikasineen. Kuva: Tuomo Björksten/Ympäristöhallinnon kuvapankki

Järvien luodoilla ja pienissä saarissa pesivien lintujen pesimäaika on meneillään ja ensimmäiset sorsanpoikaset ovat jo syntyneet. Lokkien ja tiirojenkin poikaset syntyvät lähiaikoina. Tyypillisimpiä luodoilla ja pikkusaarissa pesiviä lajeja ovat esim. kalalokki, kalatiira, tukkakoskelo, isokoskelo, kuikka, harmaalokki ja selkälokki.

Kesä- ja heinäkuu ovat lintujen poikasten kannalta herkkää aikaa, joka vesillä liikkuvien tulisi ottaa huomioon. Kyseisenä aikana on tarpeen välttää nousemista lintujen pesimäluodoille ja pikkusaariin. Asia on otettava huomioon myös valitessa paikkaa juhannuskokolle.

Pesinnän turvaaminen on tärkeää myös siitä syystä, että keväällä julkistetun Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin (Suomen lajien uhanalaisuus, Punainen kirja 2019) mukaan esimerkiksi selkälokki ja harmaalokki ovat uhanalaisia lajeja.

Linkit: