Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Höytiäisen kuha on vaelluskala

July 24, 2019 by Posted in: Kalat

1280px-Zander

Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan Höytiäisen kuha tekee vuodenaikaisvaelluksia, jotka vaikuttavat järven sisäiseen ravinteiden siirtymiseen. Kuhan todettiin kesäisin syönnöstävän järven rehevämmissä pohjois- ja länsiosissa ja siirtävän talven tullen ravinteita mukanaan järven karuihin eteläosiin.

Tutkimuksessa selvitettiin kuhan liikkumista, ravinnonkäyttöä sekä ravintokohteiden saatavuutta Pohjois-Karjalassa sijaitsevassa Höytiäisessä. Höytiäinen on Suomen tuottavimpia kuhajärviä ja parhaimmillaan siitä saatava vuotuinen kuhasaalis on ollut yli 150 000 kiloa. Menetelminä käytettiin mm. koekalastuksia, kalojen merkintää, ravintoanalyysejä ja vakaisiin isotooppeihin pohjautuvia nykyaikaisia kudosanalyysejä.

Tutkijat havaitsivat, että valtaosa kuhista talvehti järven eteläosan karuissa ja kirkasvetisissä syvänteissä ja vaelsi keväällä lisääntymään järven matalampiin, rehevämpiin ja tummavetisempiin pohjois- ja länsiosiin. Myös kudun jälkeinen syönnösvaihe tapahtui suurimmaksi osaksi matalilla alueilla, joissa oli runsaasti kuhan ravintokohteita, kuten pienikokoista ahventa ja särkeä. Tutkijoiden yllätykseksi kuhan havaittiin käyttäneen varsinkin alkukesästä ravinnokseen myös aikuistuvia vesihyönteisiä. Niiden merkitys oli kuitenkin kuhan kokonaisenergiansaannin kannalta vähäinen. Kuhan talviravinto Höytiäisessä koostui etenkin syvänteissä runsaana esiintyvästä kuoreesta.

Tulokset osoittavat, että kuhan vaelluskäyttäytyminen mahdollistaa Höytiäisen eteläosissa suuremmat kuhasaaliit kuin mikä olisi mahdollista ilman pohjoisesta ja lännestä ravintoa hakevia kuhia. Tulokset vahvistavat tarvetta säädellä myös perinteisesti paikallisiksi ajateltuja kalakantoja järvikohtaisesti, koska yksittäisen osakaskunnan alueella kalat ovat vain osan vuodesta.

 

Tutkimusartikkeli:

Huuskonen, H., Piironen, J., Syväranta, J., Eronen, R., Biasi, C., Kiiskinen, P., Kortet, R. & Vainikka, A. 2019. Diet and movements of pikeperch (Sander lucioperca) in a large oligotrophic lake with an exceptionally high pikeperch yield. Ecology of Freshwater Fish.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eff.12495