Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Tulipäähippiäinen liittyi Suomen pesimälinnustoon

July 8, 2020 by Posted in: Birdlife - SuomiLinnut

tulipaahippiainen-antti-j-lind

Kuvaaja Antti J. Lind

Suomen pesimälinnustoon on tänä kesänä saatu uusi laji, tulipäähippiäinen. Nopeasti runsastuvan lajin ensipesintää on odotettu jo useita vuosia.

Tulipäähippiäisen pesintä on nyt onnistunut sekä Porissa että Helsingissä. Porissa pesineellä parilla on havaittu heinäkuun alussa ainakin kolme poikasta ja Helsingissä peräti seitsemän. Jo vuonna 2017 Helsingissä tavattiin poikasia ruokkiva tulipäähippiäinen, mutta silloin poikasten todettiin kuuluvan tavalliselle hippiäiselle.

Tulipäähippiäinen havaittiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1968. Koko viime vuosisadan aikana laji nähtiin meillä vain 14 kertaa. 2000-luvulla tulipäähippiäinen on ollut Suomessa lähes jokavuotinen vieras, ja havainnot ovat lisääntyneet erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana: vuonna 2019 nähtiin jo 18 yksilöä.

Tulipäähippiäisen runsastuminen Suomessa liittyy sen levinneisyysalueen nopeaan laajenemiseen todennäköisesti ilmaston lämpenemisen myötä. Esimerkiksi Ruotsissa laji vakiintui pesimälinnuksi vasta vuosituhannen taitteessa, mutta nyt lajin pesimäkanta arvioidaan jo 4 000 pariksi. Myös Virossa tulipäähippiäinen on runsastunut viime vuosina, ja sielläkin pesinee nykyisin toista tuhatta paria.

Suomessa tulipäähippiäiset suosivat vanhoja kuusikoita, mutta Ruotsissa lajin elinympäristövaatimukset ovat selvästi väljemmät. Molemmat nyt todetut pesinnät olivat taajamissa varsin vilkkaasti liikennöityjen kulkuväylien varrella. Tulipäähippiäisen laulu ei kanna kauas, ja lajin havaitseminen on vaikeaa: onkin ilmeistä, että niitä – ja niiden pesintöjä – on Suomessa jo paljon enemmän kuin havainnot kertovat.

Tulipäähippiäinen muistuttaa tavallista hippiäistä, mutta eroaa siitä ennen kaikkea räikeiden pään kuvioiden, muun muassa pitkän valkeahkon silmäkulmanjuovan puolesta. Lajin laulu on hippiäisen lauluun verrattuna sävelkulultaan yksitoikkoisempi ja päättyy sirisevään osuuteen.