Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Sotkamon Palovaarassa sovitetaan yhteen liito-oravan suojelua ja metsätaloutta

October 26, 2020 by Posted in: Yleiset uutiset

509.4134048

Metsähallitus on aloittamassa metsänkäsittelyn Sotkamon Palovaarassa, joka on yksi elokuussa 2018 käynnistyneen Liito-orava-LIFE -hankkeen kohteista. Hankkeen päätavoitteena on parantaa liito-oravan suojelutasoa Euroopassa.
Liito-orava-LIFE-hankkeen keskeinen käytännön tavoite on löytää hyviä tapoja turvata liito-oravan elinolosuhteet esimerkiksi kaupunkirakentamisen ja metsätalouden arjessa.

Palovaarassa on jo aiemmin todettu esiintyvän liito-oravia. ”Metsähallituksen Luontopalvelut ja Luonnonsuojeluliitto ovat yhdessä ja erikseen inventoineet alueen hankekesänä 2019”, kertoo Ari Jäntti, Suomen luonnonsuojeluliiton Liito-orava-LIFE hankekoordinaattori.

Kolopuiden ja risupesien lisäksi on myös selvitetty liito-oravan tarvitsemat ruokailualueet sekä kulkuyhteydet ympäröiville liito-oravapaikoille. Todettujen pesäpaikkojen ympärille on tehty lisääntymis- ja levähdyspaikkarajauksia liito-oravaesiintymän turvaamiseksi.

Kohteen metsätoimenpidesuunnitelmaa on käsitelty hankkeen kohdesuunnitteluprosessissa, johon hankekumppanit ovat voineet osallistua ja jossa metsätalous ja liito-oravan riittävä suojelu on soviteltu yhteistyössä asiantuntijavoimin.
Hankkeessa selvitetään myös aivan uutta kartoitustapaa: hajukoirien tarkkanenäisyyttä. Sotkamon Palovaarassa koirakartoituksen tekivät heinäkuussa ammattilaiskoirat ohjaajineen.

Metsähallitus toteuttaa Palovaaran kohdealueella peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiin lukeutuvaa pienalakasvatusta. ”Kohdealueen varttuneen metsän alueille tehdään neljä, pinta-alaltaan suhteellisen pienikokoista (noin 4-9 aaria) pienkasvatusalaa, joilta vallitseva puustokerros poistetaan. Pienalojen lisäksi metsää käsitellään lisäksi pienialaisesti varovaisin poimintahakkuin.”, kertoo suunnittelija Ossi Pesälä Metsähallitus, Metsätalous Oy:stä. Haavat ja muut lehtipuut jätetään pääsääntöisesti korjuutoimenpiteiden ulkopuolelle. Lisäksi liito-oravalle tärkeiden haapojen tulevaisuutta turvataan avaamalla taimille kasvutilaa ja aitaamalla niitä.

Hankkeen www-sivut: https://www.metsa.fi/projekti/liito-orava-life/