Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Metsähallituksen tutkimus: Retkeilijät eivät ole vaikuttaneet kansallispuiston linnustoon

June 27, 2014 by Posted in: LinnutMetsähallitus

Kapustarinta

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa tehdyn tutkimuksen mukaan nykyiset retkeilijämäärät eivät vaikuta merkittävästi kansallispuiston linnustoon kokonaisuutena. Lähimatkailukeskusten linnusto sen sijaan on muuttunut.

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on Suomen vilkkain luontomatkailukohde, jonne tehdään puoli miljoonaa käyntiä vuosittain. Kansallispuiston ympärillä on lähes 20 matkailukylää tai -keskusta ja puistossa sijaitsee 60 taukopaikkaa ja yli 300 km retkeilyreittejä. Matkailualueiden ja kansallispuiston linnustoa kartoitettiin kolmen vuoden aikana. Matkailukeskusten ja -kylien rakennettujen ympäristöjen linnustoa verrattiin kansallispuiston reittien, autiotupien ja tulipaikkojen linnustoon. Vertailualueina toimivat retkeilyreiteistä etäällä olevat luonnonmetsät kansallispuistossa.

Nykyisillä retkeilijämäärillä ei tutkimuksessa havaittu merkittäviä vaikutuksia kansallispuiston linnustoon kokonaisuutena. Matkailukeskusten ja kylien lintulajisto sen sijaan poikkeaa luonnonmetsistä ja kansallispuiston taukopaikkojen ja reittien lajistosta. Matkailukeskuksissa on selvästi enemmän ihmisten läheisyydestä hyötyviä lajeja, kuten varislintuja jotka saavat lisäravintoa rakennetuista ympäristöistä, ja rakennuksia pesäkoloina käyttäviä lintuja kuten varpusia.

Kansallispuiston taukopaikkojen ympäristössä viihtyi talousmetsien linnustoa paremmin kuin reittien varsilla ja luonnonmetsässä, mutta vaikutus ei ulottunut taukopaikasta kauas. Retkeilyreittien lajisto ei poikennut luonnonmetsien lajistosta. Kansallispuistossa pidetään yllä hyvää jätehuoltoa ja siisteyttä, jotta linnusto säilyy luonnollisena jatkossakin.

Tutkimus on julkaistu Environmental Management –tiedelehdessä (Vol. 53 Nro 5). Esa Huhta & Pekka Sulkava: The Impact of Nature-Based Tourism on Bird Communities: A Case Study in Pallas-Yllästunturi National Park  (www.ncbi.nlm.nih)

Lisätietoja