Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Luonto- ja eläinjärjestöt EU-komissiolle: Suden osalta on nyt toimittava!

February 11, 2021 by Posted in: Suupedot

susi_christa_granroth

Kuva: Christa Granroth

Luonto-Liitto vaati yhdessä kotimaisten ja eurooppalaisten luonto- ja eläinjärjestöjen kanssa Euroopan komissiolta toimia ja puuttumista vakavasti Suomen susipolitiikkaan.

Suomen susipolitiikka kiteytyy tällä hetkellä kilpajuoksuun riistahallinnon, hallinto-oikeuksien ja luontoa puolustavien tahojen välillä sekä suden salametsästykseen.

Susi on Suomessa tiukasti suojeltu ja erittäin uhanalainen laji, mutta suden tulevaisuutta varjostaa susiviha, sekä Suomen riistakeskuksen myöntämät sudentappoluvat ja susiin kohdistuva salametsästys. 

Suomen susipolitiikka rikkoo EU:n luontodirektiiviä

EU:n luontodirektiivin mukaan suden metsästys voi olla sallittua ainoastaan silloin, kun mitään muuta ratkaisua ei löydy. Suden metsästäminen ei saa heikentää myöskään suden suotuisan suojelun tasoa.

”Suden luontaista levinneisyyttä ei pidä vähentää. Poikkeusluvat kokonaisten susilaumojen tappamiseksi ovat vastoin Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiä ja EU:n lainsäädännön vastaisia”, sanoo Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina.

Sudentappoluvat ylläpitävät toivetta sudettomasta maaseudusta, ja siihen liittyen näkemystä sudesta ei-toivottuna ja kielteisenä ilmiönä.

Susien metsästyskoirille aiheuttamien vahinkojen ehkäisyn pitää olla koiranomistajan vastuulla. Vahinkoja tai pelkoa aiheuttavien susien karkottamiseen pitää puolestaan panostaa huomattavasti nykyistä enemmän, niin karkotusmenetelmien, kuin karkotusyritystenkin määrään.

Susien tappaminen Suomen riistakeskuksen poikkeusluvilla tai poliisin antamilla lopetuspäätöksillä ei saa olla keinona hoitaa Suomen susikantaa.

”Euroopan unionin uudessa biodiversiteettiä koskevassa strategiassa (EU Biodiversity Strategy) Euroopan komissio sitoutui jo olemassa olevan ympäristöpolitiikan vahvana pitämiseen sekä luontodirektiivin (Habitats Directive) täytäntöönpanon edistämiseen.

Rauhoitettujen eurooppalaisten lajien suojelun tavoitteet ovat kunnianhimoiset: jäsenvaltioita kehotetaan olemaan heikentämättä jo rauhoitettujen lajien kuten suden, sekä yleisen suojelutason kehityssuuntaa.

Odotamme, että Euroopan komissio muuttaa tämän tavoitteen konkreettisiksi toimiksi ja pyydämme, että Suomen viranomaiset mukauttavat susienhoitopolitiikkansa EU:n lainsäädännön ja biodiversiteettiä koskevan strategian vaatimusten mukaiseksi.

Jo saatujen kokemusten perusteella voidaan osoittaa, että ei-tappavat menetelmät konfliktien hallinnassa toimivat ja rinnakkaiselo suurpetojen kanssa on mahdollista. Nämä ovat ainoa oikea ja järkevä tapa eteenpäin”, sanoo Ilaria Di Silvestre, Eurogroup for Animalsin ohjelmanjohtaja (villieläimet).
Luonto- ja eläinjärjestöjen kirje Euroopan komissiolle on luettavissa täältä:

http://www.luontoliitto.fi/susiryhma/luonto-ja-elainjarjestot-vaativat-euroopan-komissiolta

Kirjeen allekirjoittajina ovat:

Animalia

Eurogroup for Animals

European Alliance for Wolf Conservation

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Luonto-Liitto

Luonto-Liiton susiryhmä

Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry

Oikeutta eläimille

SEY Suomen eläinsuojelu

Suomen Susi ry