Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

BirdLife Suomi: Uhanalaisia lintuja entistä enemmän

July 24, 2014 by Posted in: Birdlife - SuomiLinnut

Desertas Petrel (Pterodroma deserta) Vulnerable_copyright Olli Tenovuo

Kuvaoikeudet: Olli Tenovuo

BirdLife International on tänään julkaissut uuden päivityksen maailman uhanalaisista lintulajeista. Maailman runsaasta 10 000 lajista uhanalaisiksi on luokiteltu 1 373 lajia ja silmälläpidettäviksi eli lähes uhanalaisiksi 959 lajia. Määrät ovat taas suurempia kuin koskaan ennen.

Korkeimpaan uhanalaisuusluokkaan eli äärimmäisen uhanalaiseksi on nyt luokiteltu 213 lajia. Näiden lajien katsotaan olevan välittömässä vaarassa hävitä sukupuuttoon. Elinvoimaisiksi on voitu luokitella vain 77 prosenttia maailman lintulajeista.

Arvioinnissa oli mukana yli 350 lajia, joita aikaisemmissa tarkasteluissa on pidetty alalajeina eikä niitä ole luokiteltu lajitasolla. Huolestuttavaa on, että näistä ensi kertaa arvioiduista lajeista yli neljännes todettiin uhanalaisiksi.

Taksonomisten selvitysten mukaan lintulajeja on jopa 10 prosenttia enemmän kuin tämänhetkisen luokittelun mukaan. Jopa kymmenesosa maailman lintulajeista saattaa siis vielä tällä hetkellä lentää uhanalaisuusarvioinnin ulottumattomissa.

Maailmanlaajuisesti uhanalaisista lajeista Suomessa pesiviä tai meillä säännöllisesti havaittavia lajeja ovat erittäin uhanalaisiksi luokitellut pilkkasiipi ja kultasirkku sekä vaarantuneiksi luokitellut kiljuhanhi, alli, allihaahka ja kiljukotka. Maailmanlaajuisesti silmälläpidettäviä Suomessa pesiviä lajeja ovat arosuohaukka, heinäkurppa, mustapyrstökuiri ja kuovi.

 

Tiedote BirdLife Internationalin sivustolla:

http://www.birdlife.org/worldwide/news/Red-List-for-birds-2014