Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Saimaannorppakannan koossa ei havaittu muutoksia

August 15, 2014 by Posted in: HylkeetMetsähallitus

saimaannorppa

Metsähallituksen luontopalvelut on analysoinut saimaannorppakannan nykytilan.  Lumettoman talven vuoksi ei pesäaineistolla voitu arvioida talvikannan tarkkaa kokoa. Arviot syntyvyydestä, synnyttäjien määrästä ja kuolleisuudesta viittaavat siihen, että norppakannassa ei tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2013 aikana.

Saimaannorppakannan vuosittainen kokoarvio tehdään talvipesien määrän ja sijainnin avulla, jolloin arvioidaan talvehtineiden aikuisten norppien määrä. Talvella 2013–2014 ei Saimaalla lumen puutteen vuoksi ollut yhtään luonnonkinospesää. Vastaavaa ei ole aiemmin koettu norppakannan yli 30-vuotisen seurannan aikana. Yleensä vuositason muutokset norppakannassa ovat 5–10 yksilöä ja näin pienen muutoksen arviointi vaatii tarkan pesälaskennan, toteaa ylitarkastaja Tero Sipilä.

Onneksi apukinokset auttoivat etenkin synnyttäviä naaraita ja suurin osa kuuteista pelastui. Metsähallitus tarkisti vapaaehtoisten kanssa keväällä keskeisimmät pesimäalueet, ja 2014 syntyneiden kuuttien määräksi arvioidaan 61 yksilöä, joista 56 syntyi ihmisten tekemiin pesäkinoksiin. Syntyvyys vastaa aiempien vuosien syntyvyyttä (62 kpl 2013 ja 61 kpl vuonna 2012).

Saimaalla arvioidaan olevan edelleen noin 87 synnytyskykyistä norppanaarasta. Ottaen huomioon vuoden 2013 kuolleisuusarvion Metsähallituksen norppatutkijat arvioivat kannan koon pysyneen suurin piirtein ennallaan, vähän yli 300 yksilössä.

Saimaannorpan suojelustrategian tavoitteena on, että norppakanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Saimaannorpan kannan uhkatekijöitä ovat kuolemat kalanpyydyksiin, ilmaston lämpeneminen, kannan pienuus ja hajanaisuus sekä lisääntymisen häiriintyminen. Käynnissä oleva laaja Saimaannorppa-LIFE-hanke edistää saimaannorpan suojelua ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamista monipuolisten toimenpiteiden avulla.

Lisätietoja:

www.metsa.fi/saimaannorppa