Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Riihimäen linnustoselvitys valmistui

February 13, 2015 by Posted in: Linnut

2015-02-13 14_04_29-Riihimäki linnusto loppuraportti JULKINEN_PIENENNETTY 2013-14 150107.pdf - Nitro

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (K-HLY) on tehnyt Riihimäen kaupungin tilauksesta kunnan alueelle laajamittaisen linnustoselvityksen. 21 erillisen inventointikohteen tietojen lisäksi raportti sisältää yleiskuvauksen Riihimäen linnustosta, arvioinnin alueen linnustossa tapahtuneista muutoksista sekä tietoja kunnan alueella havaituista uhanalaisista lintulajeista. Edellisen kerran K-HLY selvitti Riihimäen linnustoa vuosina 1992-1993. Tuoreen selvityksen maastotyöt tehtiin vuosien 2013 sekä 2014 kevään ja alkukesän aikana.

”Laadukas raportti antaa kattavasti uutta tietoa linnuston nykytilasta ja sitä voidaan hyödyntää sekä yleiskaavoituksessa että asemakaavoituksessa. Raportti toimitetaan myös Hämeen ELY-keskukseen huomioitavaksi luonnonsuojelun toteutuksessa”, toteaa Riihimäen kaupungin ympäristöjohtaja Elina Mäenpää.

Loppuraportti palvelee myös suurempaa yleisöä kuin pelkästään kaavoituksesta ja maankäytöstä kiinnostuneita. Inventointikohteisiin sisältynyt Riihimäen Sammalistonsuo on yksi Hämeen tärkeimmistä lintukohteista, joka vetää lintuharrastajia ympäri Etelä-Suomea.

”Koulut ja muut oppilaitokset voivat hyödyntää opetuksessaan raportin tietoja. Lisäksi raportti sisältää hyödyllistä ja tärkeää tietoa myös toimialueemme lintuharrastajille”, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Kairamo.

Koska osa tämän selvityksen kohteista inventoitiin myös 20 vuotta sitten, samojen alueiden tuloksia vertailemalla voidaan havaita linnustossa tapahtuneita muutoksia. Näin selvitys toimii osana Kanta-Hämeen linnuston- ja ympäristönseurantaa”, loppuraportin koonnista vastannut Aki Aintila täydentää.

Riihimäen linnustoselvitys 2013-2014 -loppuraportti