Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Suomenlahdella talvehtivien allien määrä on moninkertaistunut

February 19, 2015 by Posted in: Linnut

Alli3

Kuvaaja: Pekka Rusanen

Suomenlahdella loppusyksyllä levähtävien ja talvehtivien allien määrät ovat olleet poikkeuksellisen suuria neljän viime vuoden aikana. Marraskuussa 2014 Helsingin ja Inkoon välillä ruokaili yhden päivän aikana yli 70 000 allia.

Alli on arktisilla alueilla pesivä vesilintu, jonka Luoteis-Euroopan tärkein talvehtimisalue on Itämeri. Suomen oma Lapin pohjoisosiin keskittyvä pesimäkanta on arvioitu 1 500-2 000 parin suuruiseksi. Valtaosa Itämerellä talvehtivista linnuista pesii Venäjän tundralla.

Allin talvikanta Itämerellä on vähentynyt peräti 75 prosenttia kolmessa sukupolvessa. Vuosina 1988–1993 talvikannan suuruudeksi arvioitiin 4,3 miljoonaa yksilöä, kun vuosien 2007–2009 laskennoissa niitä havaittiin enää 1,5 miljoonaa. Vähenemisen pääsyyksi on arvioitu poikastuoton voimakasta heikkenemistä Venäjällä. Tunturisopulien kannat vähenivät jyrkästi tundralla 1990-luvulla, minkä seurauksena allien poikueisiin kohdistuva saalistuspaine kasvoi ja poikastuotto romahti. Itämerellä allit kärsivät lisäksi öljypäästöistä ja kalaverkkoihin kuolemisesta.

”Suomen merialueella allien talvimäärät ovat pysyneet vakaina Ahvenanmaalla, jossa niitä on seurattu 1970-luvun alusta lähtien vakioitujen merilintulaskentojen avulla. Suomenlahdella allien talvimäärät ovat kuitenkin moninkertaistuneet 2010-luvulla”, toteaa vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos.

Neljän viime talven aikana kymmeniä tuhansia alleja on talvehtinut Helsingin ja Porkkalan välillä aina meren jäätymiseen asti. Vuonna 2013 Helsingin Santahaminassa laskettiin tammikuun alussa 27 000 yksilöä ja vielä helmikuun puolivälissä Kirkkonummen Kallbådanilla havaittiin 3 500 allia jäärailoon ahtautuneena.

Helsingin edustan ruokailualueet on kartoitettu

Talven 2013–2014 aikana Helsingin edustan allien ruokailualueet kartoitettiin laajalti. Allit ruokailivat pääasiassa matalikoilla, joilla meren syvyys on 5–10 metriä. Allit yöpyvät avomerellä ja palavat ruokailualueilleen aamuisin auringonnousun jälkeen.

”Suurin yksittäinen ruokailuparvi kohdattiin 11.1.2014 Katajaluodon rantamatalikolla. Vain muutamien kymmenien aarien alueella ruokaili lähes 7 000 allia. Saman vuorokauden laskentatulos oli 15 000 allia kuudessa suuressa parvessa”, kertoo kartoitustyön tehnyt Jarmo Nieminen.

Allit käyttävät ravinnokseen pääasiassa sinisimpukoita. Uusimpien tutkimusten mukaan sinisimpukoiden määrä läntisellä Suomenlahdella on lisääntynyt ja niiden koko on kasvanut. Esimerkiksi Porkkalan edustalla sinisimpukat peittävät kallioisia pohjia yhtenäisenä mattona. Parantunut ravintotilanne selittääkin allien korkeat syksyiset ja talviset levähtäjämäärät Suomenlahden länsiosissa.