Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Pandojen määrä kasvussa

February 28, 2015 by Posted in: KarhutWWF

SCR_335792

Isopandojen määrä maailmassa on kasvanut 268 yksilöllä viimeisten kymmenen vuoden aikana, kertoo Kiinan hallituksen selvitys. Selvityksen mukaan luonnossa elävien isopandojen määrä on nyt 1 864. Selvitys on tehty ympäristöjärjestö WWF:n tuella.

Populaatio  on kasvanut noin 17 prosentilla (16,8%) vuoteen 2003 verrattuna, jolloin tehtiin edellinen selvitys.  Pandoja elää luonnossa ainoastaan Kiinassa Sichuanin, Shaanxin ja Gansun maakunnissa.

Fourth National Giant Panda Survey –selvityksen mukaan isopandojen maantieteellinen esiintymisalue Kiinassa on myös laajentunut ja on nyt 2 577  000 hehtaaria.

Suuri osa isopandoista, 1 246 yksilöä,  elää luonnonsuojelualueilla. Kiinassa on tällä hetkellä 67 pandojen suojelualuetta. Määrä on lisääntynyt 27 suojelualueella kymmenen vuoden aikana.

“Selvitys osoittaa, että suojelualueiden perustaminen on tehokasta niin pandojen suojelussa Kiinassa kuin muuallakin suojelutyössä maailmalla”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

WWF tukee Kiinan hallituksen työtä perustamalla suojelualueita ja luomalla niiden väliin metsätiloja ja bambukäytäviä, jotka auttavat pandoja löytämään ravintoa ja lisääntymiskumppaneita. WWF on vastuussa suuresta osasta suojelualueita ja pandojen suojelutoimien kehittämisestä.

Vaikka isopandojen suojelussa on tapahtunut edistystä, suojelussa on edelleen suuria haasteita. Selvityksen mukaan noin kolmasosa isopandoista (33,2%) elää suojelualueiden ulkopuolella. Niitä uhkaa elinalueiden pirstoutuminen.

Vaikka esimerkiksi isopandojen salametsästys on selvityksen mukaan vähenemässä, pandoja uhkaavat muun muassa kaivostoiminta, vesivoiman rakentaminen, turismi ja teiden ja muun infrastruktuurin rakentaminen.

WWF:n isopandojen suojelustrategia vuosille 2015-2025 pyrkii löytämään tasapainon pandojen suojelun ja paikallisyhteisöjen kestävän kehittämisen välille.