Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Tunturipöllöillä hyvä vuosi Pohjoismaissa

September 7, 2015 by Posted in: Linnut

tunturipollon-poikanen-kuva-petteri-polojarvi-metsahallitus

Kuvaaja Petteri Polojärvi Metsähallitus

Tänä vuonna tehdyissä Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosien inventoinneissa todettiin 56 äärimmäisen uhanalaisen ja rauhoitetun tunturipöllön pesintää tai pesinnän yritystä. Metsähallitus on mukana tunturipöllön seurannan kehittämiseksi kootussa pohjoismaisessa työryhmässä.

Tunturipöllön pesintöjä tai pesinnän yrityksiä todettiin Suomessa kymmenen ja Ruotsissa ja Norjassa kummassakin 23. Suomessa pesinnöistä onnistui varmuudella kaksi ja lisäksi yksi todennäköisesti. Näiden kymmenen parin lisäksi havaittiin joitakin yksittäisiä kierteleviä tunturipöllöjä.

Osassa aluetta myyrien ja sopulien määrä romahti kesän aikana, mikä aiheutti pesintöjen keskeytymisiä. Tunturisopuli ja muut pikkujyrsijät ovat välttämättömiä tunturipöllön pesinnän onnistumiselle. Ennen tätä vuotta hyviä sopuli- ja myyrävuosia olivat 2007 ja 2011, jolloin pöllöt edellisen kerran pesivät Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Tunturipöllön levinneisyys käsittää Suomen, Ruotsin ja Norjan korkeimmat tunturialueet sekä Venäjän, Alaskan , Kanadan ja Gränlannin tundra-alueet. Suomessa tunturipöllöjen pesimisalue rajoittuu Enontekiön ja Utsjoen tuntureille, vaikka yksittäisiä lintuja nähdään vuosittain aina etelärannikolla asti.

Norjalaisten tunturipöllöille laittamien satelliittilähettimien ansioista on selvinnyt, että Pohjoismaissa pesivät linnut vaeltavat Venäjälle aina Länsi-Siperiaan Taimyrin niemimaalle asti. Kuolan niemimaa on tärkeä pohjoismaisten tunturipöllöjen talvehtimisalue.

Tunturipöllöjen seurannan kehittämiseksi kootussa pohjoismaisessa työryhmässä tehdään tiivistä yhteistyötä lajin seurannan ja suojelun edistämiseksi. Suomen Lapissa tunturipöllökartoituksia teki Metsähallituksen luontopalvelut.