Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Metsähallitus: Saimaannorppien pesintä onnistui odotettua paremmin – etsinnöissä löydetty lisää poikasia

May 22, 2014 by Posted in: Hylkeet

Tutkimus

Kuvaoikeudet: Itä-Suomen yliopisto (UEF)

Lähes lumettoman talven vuoksi Saimaalla ei ollut luonnonkinoksia norppien pesintään. Synnytyspaikoiksi kolattiin 241 apukinosta, joista noin 90 % oli pesintäkäytössä. Poikkeuksellisen talven vuoksi pesäpaikoilla sukellettiin jäiden lähdön jälkeen varmistaen poikasten eli kuuttien syntymät. Tarkistuksien jälkeen Metsähallituksen luontopalvelujen löytämien kuuttien määrä on 58, joista 56 syntyi apukinoksiin.

Suojelumenetelmänä pesintäkinosten tekeminen onnistui odotettua paremmin. Ilman ihmisen apua kuuteista olisi pesäpoikasina todennäköisesti kuollut noin puolet. Nyt syntyneistä kuoli pesäpoikasina noin 16 %, mikä on lähes kaksinkertainen normaalitalveen verrattuna, arvioi suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta.

Sukelluksien avulla saatiin kohtuullisen tarkka kuva saimaannorppakannan syntyvyydestä, 58 kuuttia vastaa viime vuosien keskiarvoa. Poikkeuksellinen talvi vaikutti norppiin. Synnytyspaikkojen muutoksia havaittiin useammalla alueella. Todennäköisesti synnyttäjät liikkuivat normaalia enemmän etsien pesintään soveltuvia kinoksia, kertoo ylitarkastaja Tero Sipilä.

Hankalin tilanne oli eteläisellä Saimaalla, mistä löydettiin vain neljä kuuttia. Poikkeuksellisen laajoista etsinnöistä huolimatta alueelta ei löydetty enempää eläviä kuutteja. Havaitsematta jäi ilmeisesti 3–4 synnytystä. Mahdollisesti osa eteläisen Saimaan naaraista synnytti avojäälle ja kuutit ovat menehtyneet, kertoo alueesta vastaava WWF:n pesälaskija Ismo Marttinen.

Vuonna 2014 syntyneiden poikasten havaittu määrä Saimaan vesialueittain

Laskennan mukaan Pihlajavesi ja Haukivesi ovat edelleen tärkeimpiä norpan lisääntymisalueita. Niillä havaittiin jälleen pääosa kuuteista.

Vesialue: poikaset
Pyhäselkä–Jänisselkä: 0  
Orivesi: 1   
Pyyvesi–Enonvesi: 2   
Kolovesi: 1
Joutenvesi: 4   
Haukivesi: 17  
Pihlajavesi: 21  
Puruvesi: 0   
Tolvanselkä–Katosselkä: 7   
Luonteri: 1   
Lietvesi: 1   
Petraselkä–Yövesi: 2   
Suur-Saimaa: 1   
Yhteensä: 58