Äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä kaivataan havaintoilmoituksia

Pyoriainen_KaiMattsson_2

Pyöriäinen © Kai Mattsson

Pyöriäishavainnoista toivotaan ilmoituksia. Ne ovat tärkeä osa pyöriäisten tutkimusta ja sitä kautta kannan suojeluun ja säilyttämiseen liittyvää työtä.

Pyöriäinen on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi Itämerellä. Kantaa uhkaavat muun muassa haitallisten aineiden lisääntyminen, vilkastunut liikennöinti ja melusaaste, sekä kalastuksen tehostumisesta johtuva sivusaaliskuolleisuus.

Ympäristöministeriön 13-vuotinen havainnointikampanja on tuottanut suojelun kannalta olennaista tietoa pyöriäisten esiintyvyydestä Suomen aluevesillä, sekä kasvattanut lajin tunnettavuutta. Kansalaisten kiinnostuksesta aiheeseen kertoo se, että pyöriäishavainnoista tulee ilmoituksia vuosittain.

Myös vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen SAMBAH-hanke lisää tietoutta Itämeren pyöriäisestä – tavoitteenaan turvata lajin säilyminen Itämerellä. Projekti tuottaa tietoa lajin esiintymistiheydestä. Havainnointi perustuu vedenalaiseen kuunteluverkostoon, joka rekisteröi pyöriäisen kaikuluotausääniä. Hankkeen kenttätyövaihe on saatu päätökseen tänä keväänä ja alustavat päätelmät ovat linjassa Suomen pyöriäishavaintokampanjan tuloksien kanssa – pyöriäisiä esiintyy Suomen merialueilla, vaikkakin määrät ovat pieniä verrattuna esimerkiksi eteläiseen Itämereen.

Saatujen tietojen avulla voidaan paremmin suunnitella ja kohdistaa pyöriäisen elvyttämiseen ja suojeluun liittyviä toimenpiteitä Itämeren eri alueilla. Tuoreita tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään ympäristöministeriössä kesän aikana asetettavassa työryhmässä, jossa päivitetään vuoden 2006 ehdotukset pyöriäisen suojelemiseksi.

Ilmoita havainnostasi Itämeriportaalissa:

Ohjeita pyöriäisen tunnistamiseen: