Eurooppalaiset sudensuojelujärjestöt eivät hyväksy metsästystä osana suden kannanhoitoa

the-old-man

European Alliance for Wolf Conservation -sudensuojeluverkosto kokoontui viikonloppuna Helsingissä edistämään konkreettisia toimia suden elämän turvaamiseksi koko Euroopassa. Tapaamisen yhteydessä laadittiin julkilausuma toimenpiteistä sudensuojelun edistämiseksi.

Kokoontumiseen osallistui luonto- ja eläinoikeusjärjestöjä kymmenestä Euroopan maasta ja sen kutsui koolle Luonto-Liiton susiryhmä. Tapaamisessa kuultiin järjestöjen lisäksi Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen sekä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen puheenvuorot.

Euroopassa suden pahin uhka on lajiin kohdistuva laillinen ja laiton metsästys sekä useissa maissa lisäksi kielteiset asenteet sutta kohtaan. Suden kohdalla tarvitaan lisää asiapitoista sekä värittymätöntä tietoa suden merkityksestä Euroopan ekosysteemeille.

”Susi kuuluu useissa Euroopan maissa EU:n luontodirektiivin nojalla tiukasti suojeltuihin lajeihin. Suojelusta poikkeaminen edellyttää tarkastelua metsästyslaissa lueteltujen poikkeamisperusteiden täyttymisestä. Suden ja ihmisen elämän yhteensovittaminen on mahdollista ja susikannan hoidolle on tärkeä löytää muita keinoja kuin metsästys”, sanoo Luonto-Liiton susiryhmän kampanjoitsija Francisco Sanzhez Molina.

”Euroopassa sudenmetsästys on ristiriidassa EU:n luontodirektiivin sekä ajankohtaisen susitutkimuksen tuottaman tiedon kanssa. Sudenmetsästyksellä on pahimmillaan ainoastaan haitallisia vaikutuksia, eikä se edistä susien ja ihmisen välistä yhteiseloa missään päin Eurooppaa”, sanoo espanjalaisen Lobo Marley -sudensuojelujärjestön kampanjoitsija Enrique Perez.

Suomeen laaditaan tällä hetkellä susikannan hoitosuunnitelmaa. Erittäin uhanalaisen suden turvaamiseksi on tärkeää löytää kestäviä ratkaisuja suden ja ihmisen rinnakkaiselon yhteensovittamiseksi Suomessa. Susia elää Suomessa viimeisimmän arvion mukaan ainoastaan noin 200 yksilön verran.