Metsähallitus ja ministeri Mykkänen: Vältä verkkokalastusta saimaannorppa-alueella heinäkuussakin

Kuvalähde: Linda Lötjönen – https://www.inaturalist.org/photos/304551354

Saimaan verkkokalastuskielto päättyy 30.6. Metsähallitus sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kehottavat välttämään verkkokalastusta saimaannorpan tärkeillä elinalueilla myös heinäkuussa. Verkkokalastus on merkittävä uhka saimaannorppakannalle.

“Yhteisten ponnistelujen ansiosta saimaannorppakanta on kasvanut. Toimia tämän erittäin uhanalaisen lajin suojelemiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen. Verkkokalastusta tulisi välttää norppa-alueella myös heinäkuussa verkkokalastuskiellon päättyessä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Tänä vuonna pesälaskennoissa havaittiin 83 saimaannorpan kuuttia. Suojelutoimien ansiosta norppakanta on kasvanut ja palannut pesimään alueille, joilta se on aikaisemmin ihmisen toiminnan seurauksena hävinnyt. Tämän vuoksi kalastusrajoitusalueita on laajennettu, mutta norppia liikkuu aikaisempaa enemmän myös niiden ulkopuolella.

“Tänä talvena syntyneistä saimaannorpan poikasista joka viidennen havaittiin kuolleen jo ennen vieroitusta. Runsaan poikaskuolleisuuden vuoksi tämä ikäluokka on jäämässä pieneksi ja kannan elpymisen turvaamiseksi on tärkeää minimoida kalanpyydyskuolleisuus. Kaikki verkot ovat norpille vaarallisia myös verkkokalastuskiellon päätyttyä. Heinäkuu on erityisen vaarallista aikaa keväällä syntyneille kuuteille, jotka liikkuvat paljon opetellessaan kalastamaan ja tutustuessaan elinympäristöönsä”, luonnonsuojelun erityisasiantuntija Miina Auttila Metsähallituksesta sanoo.

Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen. Norppa saavuttaa sukukypsyyden vasta 4–6-vuotiaana ja kannan kasvua hidastaa nuoriin ikäluokkiin kohdistuva suuri kuolleisuus. Tämän vuoksi vain osa syntyneistä selviää lisääntymisikäiseksi.

Kuutteja sotkeutuu etenkin kalaverkkoihin ja hukkuu löysänieluisiin katiskoihin. Norppavesillä saa kalastaa katiskalla, jonka nielu ei veny yli 15 cm leveämmäksi eikä kuutti pääse katiskaan kalojen perässä. Katiskan nielun venymisen voi estää katiskaan suunnitelluilla nielurajoittimilla tai esimerkiksi nippusiteillä. Saimaannorpalle verkkoja turvallisempi kalastusmuoto ovat rysät.

Kalastusrajoitusten ja norppaturvallisten kalastusvälineiden käytön myötä norppakuolemat ovat vähentyneet. Ympärivuotiset pyydyskiellot ja keväinen verkkokalastuskielto koskevat nykyään suurta osaa Saimaasta. Pyydysvälinerajoitukset ja rajoitusalueet esitetään verkkopalvelussa osoitteessa kalastusrajoitus.fi.

Kuolleista ja vahingoittuneista norpista tulee ilmoittaa Metsähallitukselle

Kalanpyydyksiin hukkuu vuosittain Metsähallitukselle tehtyjen ilmoitusten mukaan keskimäärin kuusi yksilöä. Todellisuudessa määrä on tätä korkeampi, koska osa pyydyskuolemista tulee tietoon sattumalta. Tänä vuonna kalanpyydyksiin on toistaiseksi kuollut ilmoitusten perusteella kaksi norppaa.

Kalastuslain mukaisesti pyydyksen haltijan on ilmoitettava viipymättä saimaannorpan jäämisestä pyydykseen. Myös muista kuolleista ja vahingoittuneista saimaannorpista pyydetään ilmoittamaan viipymättä Metsähallitukselle puhelimitse numeroon 0206 39 5000. Mikäli kuollut norppa löytyy vedestä, on varmistettava, etteivät aallot vie sitä mennessään.