Näkyykö lepakoita – kerro havainnoista Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle

25956

Pohjanlepakot (kuva Terhi Wermundsen)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää yleisöhavaintoja lepakoiden talvehtimispaikoista Keravan, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän ja Tuusulan alueilta. Lepakoiden talvehtimispaikkoja ei ole aiemmin selvitetty Keski-Uudellamaalla.

Lepakot talvehtivat yleensä maanalaisissa tiloissa, joko luonnon muovaamissa tai ihmisen rakentamissa. Lepakot talvehtivat mielellään koloissa – pimeässä, viileässä ja kosteassa. Esimerkiksi vanhat kivistä ladotut kellarit ovat oivallisia talvehtimispaikkoja. Talvehtiva lepakko voi lymytä puisten ovenkarmien koloissa. Myös vanhat pommisuojat ja puolustusrakennelmat voivat olla lepakoiden talvehtimispaikkoja. Toisinaan lepakoita voi löytyä talvehtimasta ullakoilta, vaikka usein niissä on talvehtimisen kannalta liian kuivaa.

Talvehtimispaikkojen lisäksi lepakoilla on kesäisin käytössään lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Nämä sijaitsevat usein rakennuksissa tai puiden koloissa. Lisääntymis- ja levähdyspaikoista kertovat mm. lepakoiden jättämät ulosteet ja syötyjen perhosten siivet. Talvehtimispaikkojen lisäksi ympäristökeskus ottaa mielellään tietoa vastaan myös lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoista.

Tavallisimmat lepakot eteläisessä Suomessa ovat pohjanlepakko, korvayökkö, viiksisiippa, isoviiksisiippa ja vesisiippa. Yhteensä Suomesta on löydetty 13 lepakkolajia. Kaikki lepakot ovat rauhoitettuja ja ne kuuluvat EU:n luontodirektiivien liitteen IV:n lajeihin. Direktiivin mukaan lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Euroopan lepakoidensuojelusopimuksen (EUROBATS) mukaisesti Suomi on sitoutunut huomioimaan tärkeät lepakoiden ruokailu- ja siirtymäreitit maankäytön suunnittelussa.

Toimita lepakkohavaintosi ympäristökeskukseen mieluiten sähköpostitse. Kerro koska ja mistä löysit talvehtivia lepakoita, mitä lajia ne olivat ja montako yksilöä havaitsit. Voit liittää mukaan valokuvia lajien tunnistamiseksi.

ympäristösuunnittelija Mia Vaittinen/ Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 Tuusula, puh. 040 314 4729 tai etunimi.sukunimi@tuusula.fi (lepakkotietojen ilmoitus)