Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Havainto Suomen harvinaisimpiin eläinlajeihin kuuluvasta punahäröstä Kuhmoisissa

July 30, 2014 by Posted in: HyönteisetMetsähallitus

punaharo_LubomirHlasek500

Metsähallituksen luontopalvelujen lajityö tuotti tulosta, kun havainto harvinaisesta punahäröstä tehtiin rutiinitarkastuksessa Kuhmoisissa viime viikolla. Äärimmäisen uhanalainen ja rauhoitettu kovakuoriainen elää Suomessa ainoastaan kahdella alueella: Hämeenlinnan Evolla ja Kuhmoisten Kärppäjärvellä, jotka molemmat ovat Metsähallituksen hoitamia suojelualueita.

Punahärö elää vanhoissa järeissä haapapuissa, joita on Suomessa todella vähän. Haapojen uusiutumista häiritsevät kuusettuminen ja hirvien taimille aiheuttamat vauriot. Kuhmoisten alueella on kuitenkin tyvihalkaisijaltaan lähes metriä hipovia jättiläishaapoja, jotka tarjoavat punahärön lisäksi monelle muullekin harvinaisuudelle kodin.

”Punahäröhavainto kertoo, että harvinainen laji on säilynyt alueella ja suojelutoimet ovat tepsineet. Uhanalaisten lajien esiintymien löytymistä ja säilyttämistä ei pidä mieltää koskaan yhden ainoan lajin suojelutyönä. Kuhmoisten lajilöytö kertoo, että vaateliaan punahärön elinympäristö voi hyvin. Punahärö toimii ikään kuin kuumemittarina kookasta haapaa kasvaville elinympäristöille ja paljastaa niiden tilan”, lajilöydön tehnyt Teemu Rintala Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista kertoo.

”Havainto punahäröstä on varsin ilahduttava, mutta yleisemmin olemme kuitenkin kiinnostuneita mitä ympäristössämme tapahtuu ja miten voimme täyttää esimerkiksi YK:n jäsenmailleen asettamat kovat tavoitteet biodiversiteetin säilyttämiselle. Tätä työtä tukee myös tekemämme lajisuojelu ja seurantatyö”, sanoo Rintala.

Jotta punahärö voisi elää paikalla tulevaisuudessakin, tulee haapavanhuksille syntyä jatkoa koko ajan. Kuhmoisten Kärppäjärven haapajatkumoa on varmistettu EU:n tuella Luonnonhoito-LIFE-hankkeessa. Hankkeessa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla Saaristomereltä Kuusamoon. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1 000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

Tietokulma:

  • Punahärö (Cucujus cinnaberinus) on noin sentin pituinen kirkkaanpunainen kovakuoriainen.
  • Laji on rauhoitettu ja äärimmäisen uhanalainen. Se on myös Metsähallituksen erityisvastuulaji ja Euroopan unionin luontodirektiivin laji.
  • Lajin toukkavaiheet elävät vanhojen haapojen lahoavassa puussa.
  • Lajilla on Suomessa kaksi tunnettua esiintymää. Vanhoja, hävinneeksi luokiteltuja esiintymiä on ollut Etelä-Suomessa muun muassa Vantaalla, Mäntsälässä ja Lohjalla.