Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Vuoden Lepakko 2016 on Isolepakko

January 22, 2016 by Posted in: LepakotNisäkkäät

isolepakko

Vuoden Lepakko 2016: Isolepakko (Nyctalus noctula). © Kati Suominen

BatLife Europe yhteistyökumppaneineen on valinnut ‘Vuoden Lepakko 2016’ –äänestyksessä isolepakon (Nyctalus noctula) vuoden 2016 lepakkolajiksi. Isolepakkoa tuodaan tunnetuksi ja sen suojeluun liittyviä kysymyksiä nostetaan esiin yli 30 Euroopan maassa kuluvan vuoden aikana.

Isolepakon levinneisyys kattaa suuren osan Eurooppaa. Lajin lisääntymisalueet sijaitsevat pääasiassa koillisessa, mutta se talvehtii Euroopan etelä- ja lounaisosissa. Isolepakko on tyypillisesti metsälaji, mutta sitä tavataan myös muissa ympäristöissä, jopa kaupungeissa, jos vanhoja puita on tarjolla piilopaikoiksi. Päivät isolepakko viettää tavallisesti puun koloissa, Etelä-Euroopassa myös luolissa, mutta nykyään sitä voidaan tavata jopa kaupunkien keskustojen rakennuksista!

Isolepakko on voimakas lentäjä (jopa yli 50km/h). Se saalistaa suuria hyönteisiä, kuten kovakuoriaisia, korkealla (jopa kilometrin korkeudella) avoimilla paikoilla sekä latvuston tai veden yllä. Keväisin ja syksyisin sen voi nähdä saalistamassa myös päiväsaikaan. Isolepakkoa tavataan Suomessa vuosittain, mutta lisääntymisyhdyskuntaa ei ole toistaiseksi löydetty. Todennäköisimmin tämän suurikokoisen lajin tapaa maamme eteläosista.

Dr. Jasja Dekker, BatLife Europen puuhenjohtaja: “BatLife Europen yhteistyökumppanit ovat valinneet isolepakon “Vuoden Lepakoksi 2016”, sillä tämä mielenkiintoinen laji on pitkänmatkan muuttaja. Näin ollen se on täydellinen esimerkki siitä, kuinka herkkien lajien suojelemiseksi on nähtävä yli rajojen ja tehtävä kansainvälistä yhteistyötä. Tämä on juuri se syy, miksi BatLife Europe on perustettu: auttamaan lepakkolajeja antamalla kansalaisjärjestöille mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja oppimalla toisiltaan. Tämän lajin kohdalla on myös tärkeää tarkastella kuinka talousmetsiä voidaan hoitaa parhaiten, sekä miten voidaan vähentää tuulivoimaloiden aiheuttamia haittoja.

Muuttokäyttäytymisen vuoksi yleisiä, määrättyihin paikallispopulaatioihin perustuvia suojelutoimenpiteitä ja seurantaa on vaikea aloittaa,” kertoo Miisa Virta, Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava. ”Laji vaatiikin tarkkaa seurantaa koko levinneisyysalueellaan sekä rajat ylittäviä suojelutoimenpiteitä. Batlife Europe on mukana jakamassa tietoa sekä helpottamassa kansainvälistä kommunikaatiota lepakoiden suojelemiseksi.

  • Batlife Europe on kansainvälinen, lepakoiden kansallisten suojelujärjestöjen kumppanuusjärjestö joka on sitoutunut tuomaan esiin lepakoiden sekä niiden elinympäristöjen suojelua kokoEuroopassa.http://www.batlife-europe.info