Ranuan eläinpuistoon tulossa ensimmäinen villi hevoseläin, kulaani

Kuva: Michael Oppermann

Ranuan eläinpuiston laajan aluekehityshankkeen yhtenä tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin entistäkin paremman turvaamisen lisäksi myös vuosi vuodelta suuremmalla panoksella osallistuminen lajien ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Euroopan eläintarhojen ja akvaarioiden yhdistyksellä (EAZA) on kulaaneille oma koordinoitu suojeluohjelmansa eli EEP-ohjelma, jossa kaivataan uusia sopivia pitopaikkoja eläimille. Tämän EEP-ohjelman eläimet kuuluvat myös maailmanlaajuiseen kulaanien kantakirjaan.

Kulaanit (Equus hemionus kulan) ovat erityisesti Aasian arojen ja puoliaavikoiden karuihin, ja myös kylmiin oloihin sopeutuneita villiaaseja. Suurin osa kannasta elää nykyisin Turkmenistanin alueella, mutta menneisyydessä levinneisyysalue on ollut hyvinkin laaja. Kulaanit luokitellaan uhanalaiseksi villiaasien alalajiksi, jota uhkaa salametsästyksen lisäksi erityisesti kilpailu juomapaikoista ja elintilasta ihmisen kasvattaman karjan kanssa. Villiaasit ovat yksi arojen avainlajeista, joten kannan pienenemisellä tai katoamisella on merkittäviä vaikutuksia koko elinympäristön ekosysteemiin.

HIRVIELÄINALUEEN MUUTOKSET

Viimevuosina yksi keskeisimmistä hankkeista joihin Ranuan eläinpuisto on osallistunut, on MetsäpeuraLIFE -hanke. Siinä laaja kumppanien joukko Metsähallituksen johdolla toteutti monipuolisesti erilaisia suojelutoimia, kuten metsäpeurojen palautusistutuksia Suomenselän alueelle. Menestyksekäs hanke päättyi vuoden 2023 lopussa, ja sille toivotaan jatkoa. Hirvialueella tehtävillä uudistuksilla halutaan turvata mahdollisuus osallistua metsäpeurahankkeisiin monipuolisesti jatkossakin. Samaan aikaan eläinpuistossa panostetaan myös muihin suojelutoimiin, ja joukkoon liittyykin eläinpuiston ensimmäinen villi hevoseläin, eli villiaaseihin kuuluva kulaani.

Alueen aitauksia järjestellään uudelleen, maapohjia parannetaan ja ruokinta- sekä lepopaikkoja muutetaan uuden lajin tarpeisiin sopiviksi. Kulaanit tulevan nykyisin porojen ja valkohäntäkauriiden käytössä olevalle alueelle metsäpeurojen viereen, kun taas valkohäntäkauriit ja porot siirtyvät lähemmäs hirviä.

Metsäkauriiden iäkkääksi käyneestä laumasta on luovuttu, eikä uusia metsäkauriita ole tarkoitus ottaa, vaan tilaa varataan suojelutoimia enemmin tarvitseville ja elämään ihmisen hoidossa paremmin sopeutuville lajeille.

Kulaanien tarkaa saapumisaikaa ei vielä voida julkistaa, sillä ajankohtaan vaikuttavat monet tekijät; aitauksen muutostyöt on saatava valmiiksi, ja sen jälkeen eläinten valitseminen ja kuljetus on suunniteltava huomioiden sekä EEP-ohjelman tarpeet, että eläinten hyvinvointi. ”Tiedotamme asian etenemisestä, sillä kulaanit ovat mielenkiintoinen ja yleisöä kiinnostava lisä muiden arktisten eläinten joukkoon eläinpuistossa”, kertoo toimitusjohtaja Johanna Koivunen.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulaani